bannercoronadef2


De Covid-19 pandemie heeft een ongeziene impact op ons economisch weefsel. Ondernemers zitten met veel vragen.

  • Hoe zal de liquiditeitspositie er uitzien?
  • Wat zal met de marges gebeuren?
  • Wanneer kan terug opgestart worden?
  • Is deze pandemie “overmacht” voor aangegane contractuele verbintenissen?
  • Kunnen de genomen overheidsmaatregelen de geleden schade compenseren?
  • ...

De specialisten van Baker Tilly kunnen u als ondernemer bijstaan om deze onzekerheid te managen:

  • Hulp om de juiste weg te vinden in het doolhof van overheidsmaatregelen
  • Bijstand in uw analyses van de concrete situatie van uw onderneming en samen werken aan mogelijke oplossingen
  • Analyse van uw juridische situatie en advies over de te nemen stappen
  • Ondersteuning in de uitwerking en implementatie van de maatregelen...

Uw onderneming klaarstomen voor de post-corona toekomst? 

Ontdek hoe onze specialisten u kunnen bijstaan

 

Nieuws