Vraag uw buitenlandse btw tijdig terug!

Vakartikels

Buitenlandse btw die u in de loop van 2022 hebt betaald en die u alsnog wilt recupereren, moet u uiterlijk 30 september 2023 terugvragen. Uitstel is niet mogelijk, dus zorg ervoor dat u tijdig actie onderneemt!

Bent u als onderneming actief in andere lidstaten en betaalt u daar soms lokale btw? Voorbeelden hiervan zijn hotelrekeningen, restaurantkosten, de huur van vergaderruimtes, benzinekosten,… waarop u buitenlandse btw moet betalen. Als u in een andere lidstaat geen vestiging hebt noch geregistreerd bent voor btw, dan kan u in die lidstaat deze btw niet recupereren via een lokale btw-aangifte. Een aftrek via uw Belgische btw-aangifte is evenmin mogelijk omdat het om buitenlandse btw gaat.

Nochtans hebt u in principe recht op teruggaaf via een speciale teruggaafprocedure. Hierbij moet u echter wel rekening houden met bepaalde aftrekbeperkingen die van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen. In verschillende lidstaten gelden bovendien minimumdrempels die u moet respecteren.

Per lidstaat moet u rekening houden met specifieke aftrekbeperkingen en minimumdrempels.

Als u de btw wilt recupereren die u in een andere lidstaat hebt betaald, dan moet u een elektronische aanvraag indienen via de Belgische administratie. Concreet gebeurt dit via Intervat. Een papieren aanvraag is niet mogelijk. U kan deze aanvraag zelf indienen of door ons laten voorbereiden en/of indienen.

In principe gebeurt dergelijke aanvraag tot teruggaaf jaarlijks, uiterlijk op 30 september van het jaar dat volgt op het jaar van de uitgaven. Uitstel is hierbij niet mogelijk. Concreet betekent dit dat u, als u nog facturen van 2022 heeft waarvoor u de buitenlandse btw wenst te recupereren, uw aanvraagdossier uiterlijk eind september (zaterdag 30 september 2023) moet indienen. 

Moet u grote bedragen aan buitenlandse btw recupereren? Dan raden we u aan om meermaals per jaar een verzoek in te dienen. Dit verzoek moet wel betrekking hebben op een minimumtermijn van drie maanden, behalve voor het einde van het kalenderjaar.

Moet u grote bedragen aan buitenlandse btw recupereren? Dan is het zinvol om meermaals per jaar een verzoek tot teruggaaf in te dienen.

Na ontvangst van het verzoek stuurt de Belgische administratie dit door naar de lidstaat in kwestie. Deze heeft vier maanden de tijd om een beslissing te nemen. Bij een – al dan niet volledige – positieve beslissing volgt de effectieve terugbetaling binnen tien werkdagen. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Wim De Pelsmaeker, VAT partner, Filip De Scheemaeker, Senior VAT Manager of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.