Deskundigenonderzoek

Met onze jarenlange ervaring en multidisciplinaire teams zijn we erin geslaagd ons te ontpoppen tot een toonaangevend kantoor inzake deskundigenonderzoeken.

Vrijblijvend kennismaken?     

Vraag een afspraak

Waarom een beroep doen op Baker Tilly ?

Met onze vertegenwoordiging in de commissies van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze deelname aan de seminaries inzake deskundigenonderzoek en ons lidmaatschap bij het Nationaal College van de Gerechtelijke Deskundigen van België, kunnen wij onze klanten blijvende kwaliteit garanderen. Baker Tilly werkt reeds jaren voor diverse rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, advocaten, notarissen,… in het kader van deskundigenonderzoek.

Wanneer beroep doen op een deskundige?

In geschillen tussen partijen wordt vaak overgegaan tot de aanstelling van een deskundige. De deskundige kan de partijen assisteren bij het beoordelen van de technische kant van het geschil.

Onafhankelijk deskundige of technisch raadgever?

Deskundigen kunnen aangesteld worden door de rechtbanken in burgerlijke zaken of in strafzaken. Partijen kunnen onderling/contractueel overeenkomen een bepaalde deskundige aan te stellen indien er een geschil zou ontstaan. In deze gevallen is het deskundigenonderzoek tegensprekelijk en treed de deskundige als onafhankelijk expert op. Een partij kan echter ook eenzijdig beslissen om een deskundige of een technisch raadgever aan te stellen. In dit geval zal de deskundige de belangen van de partij waardoor hij werd aangesteld helpen te verdedigen.

Voor welk type van geschillen worden bedrijfsrevisoren vaak aangesteld?

  • waarderingen van ondernemingen
  • bepalen van economische schade
  • vergoedingen bij verbrekingen concessies / agentuur
  • nazicht boekhoudkundige en financiële informatie
  • technische ondersteuning bij verdeling in echtscheidingen
  • uit- en inkoopregeling
  • conflicten tussen aandeelhouders
  • fraudeonderzoek

Download de folder (pdf) "Bijkomende dienstverlening van de bedrijfsrevisor"