Anne Dorthu
Bedrijfsrevisor/partner

Anne Dorthu is commissaris van verschillende commerciële bedrijven uit uiteenlopende sectoren en is eveneens gespecialiseerd in gerichte juridische opdrachten. Daarnaast is ze kantoorverantwoordelijke van Soumagne. 

Anne Dorthu 2023 - cirkel

Als bedrijfsrevisor ziet er geen dag hetzelfde uit. Samen met mijn team werk ik onder aan commissarismandaten en bijzondere wettelijke opdrachten. Daarnaast word ik ook regelmatig door de rechtbank aangesteld als gerechtsdeskundige (EXP2419845) voor ondersteuning bij bepaalde geschillen. In het kader van vermogens-, en successieplanning en overdracht van bedrijven kunnen bedrijven ook bij mij en mijn team terecht voor de waardering van ondernemingen, bedrijfsherstructureringen en fusies tussen groepen. 

Ons team werkt vanuit een multidisciplinaire aanpak die essentieel is in de hedendaagse zakenwereld. Als deel van het internationale netwerk van Baker Tilly bieden we onze dienstverlening ook aan aan klanten buiten de Belgische grenzen. Ondanks dat ik vaak werk met complexe materie, streef ik naar een dienstverlening die afgestemd is op de behoeftes van klanten zodat alle informatie steeds duidelijk is voor alle betrokkenen. 

Geworteld in de Luikse regio, waardeer ik in het bijzonder opdrachten bij KMO's. Menselijk contact is belangrijk in alles wat ik doe, zowel in mijn interacties met het team van het kantoor in Soumagne, het team van Baker Tilly, als uiteraard in de opdrachten met onze cliënten.
Hoewel wij ons bezighouden met complexe materie, streef ik ernaar een kwaliteitsdienst aan te bieden op maat van de noden van klanten, en informatie duidelijk en begrijpelijk te maken voor alle betrokkenen.

Werkte onder andere aan: 

  • Commissarismandaten in verschillende sectoren 
  • Ondersteuning bij de overdracht van ondernemingen, MBO, familiale overdracht,  (onder andere waarderingen, structureringen)
  • Ondersteuningen bij de oprichting van ondernemingen (onder andere financiële plannen, het zoeken naar een geschikte financiering)
  • Gerechtelijke expertise voor de ondernemingsrechtbank van Luik of in bemiddelingsprocedures (waardering van aandelen, bedrijfsactiva, vaststelling van winstderving na een schadegeval, enz.)
  • Opstelling van specifieke verslagen in het kader van de liquidatie van vennootschappen, omzetting van rechtsvorm, inbreng in natura, enz.