audit_banner5

 • U staat op punt om te fuseren met een andere onderneming ? 
 • U denkt aan uw pensioen en wil uw vennootschap ontbinden? 
 • U wenst een deel van uw eigen activa over te dragen aan uw vennootschap? 

Vrijblijvend kennismaken?

Vraag een afspraak

Bij bepaalde mijlpalen binnen uw onderneming, bent u wettelijk verplicht om beroep te doen op een bedrijfsrevisor. 

Ons team levert niet enkel een rapport af die beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen, maar bekijkt waar fiscale optimalisaties mogelijk zijn en geeft u proactief advies. 
 

Waarom beroep doen op Baker Tilly?

 • Door onze vertegenwoordiging in de commissies van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en regelmatige deelname aan de seminaries, kunnen wij onze klanten blijvende kwaliteit garanderen.
 • Advies op maat staat centraal bij Baker Tilly. Door een interdisciplinair team van juridische en fiscale specialisten kunnen we u ook oplossingen aanreiken bij complexe issues.  

Welke revisorale verslagen kunnen wij opstellen?

 • Inbreng in natura 
 • Quasi-inbreng
 • Omzetting
 • Fusies & (partiële) splitsingen 
 • Ontbinding en vereffening
 • Verslagen inzake
  • Liquiditeitstest
  • Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde
  • Interim dividenden
  • Stock option plan