audit_banner6

  • Een specifiek attest nodig voor het naleven van afspraken met externe partijen? 
  • U zoekt een partner voor de opmaak van attesteringen in kader van de aanvraag van premies en certificaten? 
  • Bent u verplicht een rapportering in te dienen na afloop van verkregen subsidies?


Vrijblijvend kennismaken? 

Vraag een afspraak

Bij het indienen van bepaalde dossiers, moet u als bedrijf een verslaggeving opmaken om aan te tonen dat u aan zekere verplichtingen voldoet. 

Samen met u, brengt ons team aan de hand van een opdrachtbrief het doel en de inhoud van de audit duidelijk in kaart. Op het einde van de opdracht leveren we een rapport af met de onafhankelijke, feitelijke bevindingen. 

Onze dienstverlening

  • Controle van de boekhoudingen van notariskantoren
  • Attestering bij het naleven van bankconvenanten 
  • Valipac, Bebat-attesteringen
  • Uitbetaling van syndicale premies 
  • Attestering in kader van earn-outs
  • Licentiedossiers voor voetbalclubs
  • ….

Subsidie-opdrachten

Organisaties en overheden die subsidies uitbesteden willen zeker zijn dat deze correct worden ingezet. Als auditor gaan we in opdracht van de subsidieverstrekker binnen ondernemingen na of de nodige spelregels zijn gevolgd.    

Komt uw onderneming in aanmerking voor een subsidie? Dan moet u na afloop van een project ook verantwoorden dat deze middelen correct zijn benut. Via een audit worden de verschillende kosten onder de loep genomen en wordt geanalyseerd of aan alle voorwaarden zijn voldaan.  

audit_subsidie-opdrachten