Christel De Blander
Partner / Bedrijfsrevisor

Christel is Audit Partner en stuurt de Audit & Assurance afdeling aan. Vanuit haar ervaring als bedrijfsrevisor in assurance opdrachten, groeide haar interesse in due diligence werkzaamheden. Ze is mee verantwoordelijk voor het financiële luik van due diligence opdrachten.  

Christel De Blander 2023 - cirkel

Ik ben verantwoordelijk voor een 80-tal auditmandaten in diverse sectoren en van diverse omvang. Zowel KMO’s, internationale groepen als VZW’s, actief in productie, non profit, dienstverlening, handel, etc. We zijn er in geslaagd een stabiel en ervaren auditteam samen te stellen. Daardoor kan ik me ook toeleggen op andere werkzaamheden zoals due diligence werkzaamheden, consolidatie opdrachten en deskundigenopdrachten. Deze ad hoc opdrachten zijn stuk voor stuk uitdagingen die ik er met plezier bijneem.  

Sinds 2015 ben ik lid van de commissie SME/SMP (inmiddels de commissie dienstverlening) binnen het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Dit zorgt ervoor dat ik voldoende voeling blijf hebben met de ontwikkelingen binnen het beroep van auditor. Daarnaast ben ik Erkend Gerechtsdeskundige (EXP2055891). 

Mijn vrije tijd gaat in hoofdzaak naar mijn zoontje. 

Werkte eerder aan onder andere: 

  • Auditmandaten bij KMO’s
  • Auditmandaten bij VZW’s (scholen, WZC, maatwerkbedrijven, culturele sector, …)
  • Due diligence & vendor due diligence opdrachten
  • Deskundigenopdrachten (in opdracht van de rechtbank, arbitrage, als technisch raadgever) 
  • Consolidatie opdrachten