De verschillende koperstypes bij bedrijfsovernames

Vakartikels

De verkoop van een onderneming is niet altijd een vooraf gepland traject. Soms staan financiële en strategische spelers onverwacht voor de deur. Daarom is het belangrijk voor ondernemers om, zelfs in stabiele tijden, de mogelijkheid van verkoop in hun achterhoofd te houden. Door proactief te handelen, verkleint u de kans op discussies tijdens het proces. Maar hoe zorgt u dat uw onderneming verkoopsklaar is? En waar liggen de uitdagingen?

In een reeks artikels nemen we u mee doorheen de verschillende cruciale fases van een kooptraject, van waardecreatie tot aan de voorverkoop. Bedrijfsovernames zijn complexe transacties waarbij een bedrijf geheel of gedeeltelijk van eigenaar verandert. In dit artikel verkennen we de verschillende soorten kopers die betrokken zijn bij bedrijfsovernames.

1. Strategische kopers

Strategische kopers hebben specifieke doelen en motieven die verder reiken dan louter financieel gewin. Met welke kenmerken moet u rekening houden? 

 • Synergieën en waardecreatie: strategische kopers zijn op zoek naar synergieën tussen hun eigen bedrijf en het over te nemen bedrijf. Dit kan variëren van gedeelde klantenbestanden tot complementaire producten of diensten. Ze willen waarde creëren door de sterke punten van beide bedrijven te combineren. Denk bijvoorbeeld aan een farmaceutisch bedrijf dat een biotechnologiebedrijf overneemt, om op die manier toegang te krijgen tot nieuwe geneesmiddelen. De synergieën kunnen ook operationeel zijn, zoals gedeelde productiefaciliteiten of logistieke netwerken. 
 • Markttoegang en geografische uitbreiding: strategische kopers willen vaak hun marktpositie versterken. Ze kunnen een bedrijf overnemen om toegang te krijgen tot nieuwe markten, klanten of distributiekanalen. Geografische uitbreiding is een belangrijk motief voor strategische kopers. Een Europees bedrijf kan bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf overnemen om voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Door de overname kunnen ze hun producten of diensten aanbieden aan een bredere klantenkring.
 • Uitbreiding bedrijfsactiviteiten: strategische kopers willen vaak groeien door hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Dit kan zowel verticaal als horizontaal zijn:  
 • Verticaal: hierbij breiden ze hun activiteiten uit in de waardeketen. Denk bijvoorbeeld aan een fabrikant die een leverancier overneemt om de toeleveringsketen te versterken.  
 • Horizontaal: dit houdt in dat ze hun marktpositie versterken door concurrenten over te nemen. Bijvoorbeeld een supermarktketen die andere supermarkten in dezelfde regio overneemt. Horizontale groei gaat vaak gepaard met marktconsolidatie.
 • Technologische expertise: sommige strategische kopers zijn geïnteresseerd in de technologische kennis of intellectuele eigendom van het over te nemen bedrijf. Dit kan hen helpen om innovatie te stimuleren en concurrentievoordeel te behalen. Denk aan een softwarebedrijf dat een start-up overneemt vanwege het aanbod van geavanceerde algoritmes. Door deze technologische expertise te integreren, kunnen beide partijen hun eigen producten verbeteren en nieuwe markten aanboren.

2. Financiële kopers

Financiële kopers, zoals investeringsfondsen, hebben een andere benadering van bedrijfsovernames. 

 • Rendementsgericht: financiële kopers zijn primair gericht op financieel rendement. Ze willen investeren in bedrijven waarvan ze denken dat ze waarde kunnen toevoegen en na een bepaalde periode met winst kunnen verkopen. Hun doel is om de investering te optimaliseren. Ze evalueren nauwgezet de financiële gezondheid van het bedrijf en de potentiële opbrengst. Dit kan leiden tot snelle beslissingen en veranderingen om de winstgevendheid te vergroten. 
 • Herstructurering en efficiëntie: financiële kopers voeren grondige financiële analyses uit om inefficiënties te identificeren. Ze zijn bereid om bedrijven te herstructureren, kosten te besparen en de operationele efficiëntie te verbeteren. Dit kan leiden tot personeelsvermindering, consolidatie van activiteiten en andere veranderingen om de winstgevendheid te vergroten. Vaak hebben ze een team van experts om deze herstructurering uit te voeren. 
 • Korte investeringstermijn: financiële kopers hebben vaak een kortere investeringshorizon dan strategische kopers. Ze willen hun investering binnen een bepaalde tijd terugverdienen en zijn bereid om risico’s te nemen om dit te bereiken. Dit kan betekenen dat ze snel veranderingen doorvoeren om de waarde van het bedrijf te maximaliseren voordat ze het doorverkopen. 

3. Management buy-out (MBO) en Management buy-in (MBI)

Een Management buy-out (MBO) en een Management buy-in (MBI) zijn allebei een vorm van bedrijfsovername, maar ze verschillen in wie de overname uitvoert en waarom. 

 • Management buy-out (MBO): bij een MBO koopt het huidige management de aandelen van het bedrijf. Dit betekent dat de overname wordt uitgevoerd door personen die al als leidinggevenden in het bedrijf werken.  
 • Management buy-in (MBI): bij een MBI kopen externe managers (die nog niet eerder bij het bedrijf werkten) aandelen van het bedrijf. Externe managers brengen frisse ideeën en expertise in het bedrijf. 

4. Familiale overdracht

Familiale overdracht is een veelvoorkomend type bij bedrijfsovernames. Hierbij wordt het bedrijf binnen dezelfde familie doorgegeven aan een volgende generatie. Familiale overdracht kan een waardevolle manier zijn om een bedrijf binnen de familie te houden, maar het vereist zorgvuldige planning en communicatie.

Besluit

In dit artikel hebben we de verschillende soorten kopers bij bedrijfsovernames onderzocht. Strategische kopers doen overnames om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden en synergieën te creëren, terwijl financiële kopers voornamelijk gericht zijn op financieel rendement. Daarnaast hebben we ook gekeken naar Management buy-out (MBO) en Management buy-in (MBI), waarbij respectievelijk het huidige management en externe managers de aandelen van het bedrijf kopen. Tenslotte hebben we de familiale overdracht besproken, waarbij het bedrijf binnen dezelfde familie wordt doorgegeven aan een volgende generatie. Elk koperstype heeft zijn eigen unieke kenmerken en motieven, wat van bedrijfsovernames een complex en interessant werkterrein maakt. 

De essentie:

 1. Strategische kopers breiden hun bedrijfsactiviteiten uit en zoeken naar synergieën. 
 2. Financiële kopers zijn voornamelijk gericht op financieel rendement. 
 3. Management buy-out (MBO) wordt uitgevoerd door het huidige management. 
 4. Management buy-in (MBI) wordt uitgevoerd door externe managers. 
 5. Familiale overdracht houdt in dat het bedrijf binnen dezelfde familie wordt doorgegeven. 

Meer weten?

In een reeks artikels nemen we u mee doorheen de verschillende cruciale fases van een kooptraject, van waardecreatie tot aan de voorverkoop.

Lees de artikelenreeks

Advies en begeleiding bij de verkoop van uw onderneming?

Wij adviseren en begeleiden u doorheen het hele traject. Van de voorbereidings-, verkoop tot de eindfase van het transactieproces. Onze experts werken samen met u een traject op maat uit. Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Arnaud Pattyn, Senior Consultant Corporate Finance of uw dossierverantwoordelijke. Nog geen klant?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek