CSRD: ben je een van die 2500 ondernemingen die moeten rapporteren?

Vakartikels

Bent u voortaan CSRD-rapporteringsplichtig? Door tijdig te starten met de voorbereidingen voldoet u niet alleen aan de nieuwe rapportagevereisten, maar verbetert u ook uw duurzaamheidsprestaties. Met 2025 in het vooruitzicht is het NU het aangewezen moment om in actie te komen en met vertrouwen en een grondige voorbereiding uw eerste CSRD-rapport in 2026 te publiceren.

Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) staan bedrijven aan de vooravond van nieuwe uitdagingen én kansen.

Tijd om de cyclus in gang te zetten

Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) staan bedrijven aan de vooravond van nieuwe uitdagingen én kansen. Deze richtlijn, die gericht is op aantoonbare duurzaamheidsrapportage, vereist dat ondernemingen hun milieu- en sociale impact niet alleen rapporteren, maar ook integreren in hun bedrijfsvoering. Met de deadline voor de eerste officiële rapportage in 2026 in zicht, is het voor ongeveer 2500 Belgische bedrijven hoog tijd om de voorbereidingen te starten.

De deadline voor de eerste rapportering komt in zicht, wat betekent dat u niet langer kan wachten om in actie te schieten. 

Waarom nu beginnen?

De CSRD eist een grondig begrip van materiële duurzaamheidsvraagstukken waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen en de wijze waarop u deze uitdagingen aanpakt en rapporteert. Het volledige identificatieproces van deze materialiteiten - inclusief de omzetting ervan in acties en processen met KPI's van aantoonbare data, is gebonden aan strikte richtlijnen en is zowel tijdrovend als complex. Uit onze ervaring blijkt dat deze cyclus al snel 6 tot 8 maanden in beslag kan nemen.

tijdslijn_csrd

April 2024: de startlijn

Een rapport in 2026 moet de evolutie van duurzaamheidsdoelstellingen gedurende 2025 weergeven. Dit betekent dat tegen 1 januari 2025 alle duurzaamheidsparameters, KPI's en data-opvolgprocessen bekend moeten zijn. Als u vanuit deze deadline terugrekent, ligt april 2024 vast als uiterste startpunt om dit proces op gang te trekken.

Operationele continuïteit

Als u tijdig start met deze voorbereiding, dan kun u een diepgaand onderzoek verrichten naar de meest relevante duurzaamheidskwesties voor uw bedrijfsvoering en stakeholders. Zo zorgt u voor een volledige dekking van alle cruciale aspecten en heeft u voldoende tijd om deze in uw bedrijfsstrategie te integreren. Met andere woorden: door vroeg te beginnen, kan u het hele proces en de benodigde middelen over een langere periode spreiden, waardoor de normale bedrijfsvoering niet wordt verstoord.

De essentie

  • CSRD-rapporteringsplicht? De deadline voor de voorbereiding komt in zicht. 
  • De CSRD is een complex proces dat snel 6 tot 8 maanden voorbereiding in beslag kan nemen. 
  • Daarom is het uiterste startpunt om dit proces tot een goed einde te brengen april 2024. 
  • Door vroeg te beginnen, creëert u voldoende tijd om uw duurzaamheidsstrategie te integreren binnen uw eigen bedrijfsstrategie en de operationele continuïteit te bewaren.

Bent u een van die 2500 ondernemingen?

Staat uw onderneming voor de uitdaging om te voldoen aan de CSRD-vereisten? Zit u met vragen over hoe u dit proces best aanpakt? Wacht niet langer!

Ons team van experts staat klaar om uw specifieke vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij elke stap van dit cruciale proces. Neem contact op met Philip Dooms, Partner ESG & Sustainability of uw dossierverantwoordelijke. Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.