Duurzaamheid: een kost of een kans? Enkele inzichten uit ons event

Vakartikels

Is duurzaamheid vooral een kost of toch eerder een kans? Ook op ons event met en door ondernemers leidde het tot boeiende en gepassioneerde gesprekken.

Duurzaamheid is terecht een zeer acuut maatschappelijk vraagstuk. We kunnen niet blijven lineair consumeren, onze grondstoffen uitputten en onze planeet ongestraft belasten. Zowel ecologisch, maar ook sociaal-maatschappelijk heeft dit substantiële gevolgen op korte en lange termijn. Quasi iedereen is het intellectueel wel min of meer eens met dit uitgangspunt. Maar over hoe we deze uitdaging binnen de ondernemerswereld kunnen aanpakken, zijn de meningen nog verdeeld.

Is Europa te ambitieus?

Ook tijdens de gesprekken op ons event kwam deze vraag naar boven. De befaamde ‘Europese Green Deal’ wordt vaak als een extra kost gezien die door een te ambitieuze Europese regelgever wordt opgelegd aan ondernemingen. 

We hebben het dan niet, met alle respect, over wat ik zou noemen de vrijblijvende ‘feel-good-duurzaamheid’ waarbij bijvoorbeeld de SDG’s als uitgangsbord gebruikt worden. Nee, het is vooral de strikte regelgeving van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de EU-taxonomie die direct of indirect, via een doorsijpeleffect, een extra belasting creëert bovenop het al zorgelijke ondernemingsklimaat.

Vrijblijvende ‘feel-good-duurzaamheid’ zal plaats moeten maken voor het regelgevend kader van het CSRD en de EU-taxonomie.

Duurzaamheidskader vertalen in betere competitiviteit

De realiteit is dat duurzaamheidsfactoren mee zullen bepalen of u uw huidige bedrijfsactiviteiten morgen ook nog kan uitvoeren.

Een rendabele aanpak van het duurzaamheidskader is zeker mogelijk zoals bleek uit de getuigenissen tijdens ons event. Het gaat in essentie over ‘lange-termijn-duurzame-waarde-creatie’. Elk woord telt in deze zin. 
De duurzaamheidsinspanning ombuigen naar betere competitiviteit en financiële meerwaarde op lange termijn is zeker geen illusie.

Hoe pakt u het pragmatisch aan?

Een correcte anticiperende materialiteitsanalyse kan kliffen en hindernissen identificeren om vervolgens je aanbod en portfolio aan te passen indien nodig . 

In de meeste gevallen ondersteunt de regelgever zelfs uw aanpassingen aan het businessmodel via subsidies of andere incentives. Meer nog, in bepaalde gevallen versterkt de duurzaamheidsregelgeving het businessmodel. De getuigenis van Caroline Van der Perre, CEO van Raff Plastics, was in die zin zeker inspirerend als business case.
Let wel, ‘less is more’, focus op wat echt materieel of toekomstbepalend is voor uw onderneming. Het zijn bij wijze van spreken niet de ‘papieren rietjes’ die uiteindelijk het verschil gaan maken.

Benut het ondersteunend financiële kader

Er is een strikt regelgevend kader, maar er is ook een aanzienlijk ondersteunend financieel kader in de vorm van subsidies, premies, belastingaftrek,… om deze duurzame transitie mogelijk te maken. 

Dit was een belangrijk element in het verhaal van Tom Franck (Bank van Breda) tijdens ons event. De Green Deal is er op gericht om investeringskapitaal naar echt duurzame activiteiten te leiden. Het ondersteunende financiële kader is vaak de hefboom naar een financieel positieve transitie op korte en lange termijn. Meer informatie hierover vindt u ook in volgend artikel rond fiscaliteit en ESG.

Het regelgevend duurzaamheidskader vraagt een inspanning, maar het is vooral een kader om uw onderneming een weerbaar toekomstperspectief te bieden.

Kost of kans?

Ja, het regelgevend duurzaamheidskader vraagt een inspanning, maar rationeel gezien is het vooral een kader om uw onderneming een duurzaam en lange termijn toekomstperspectief te bieden.

De essentie

  • Is duurzaamheid een kost of een kans? Dit thema leidde tot interessante gesprekken en inzichten.
  • Vrijblijvende ‘feel-good-duurzaamheid’ maakt plaats voor het strikt regelgevend kader van de CSRD en EU-taxonomie. 
  • Ja, het vraagt een inspanning, maar een anticiperende materialiteitsanalyse van de echt relevante duurzaamheidsindicatoren wordt een voorwaarde voor lange termijn waardecreatie. 
  • Benut het financiële kader van subsidies en incentives dat ter ondersteuning staat om uw duurzaamheidstransitie financieel te ondersteunen.
     

Meer weten? Bedenkingen?

Laat het ons weten. We leggen u graag uit hoe wij uw duurzaamheidstransitie strategisch aanpakken en rendabel voor u maken.
Ik wil een persoonlijk gesprek over mijn duurzaamheid