ESG en fiscaliteit: een verhaal van opportuniteiten

Vakartikels

Duurzaamheid en de vertaling daarvan in ESG-criteria wordt steeds belangrijker voor bedrijven en hun stakeholders. Ook fiscaliteit speelt een cruciale rol bij het vormgeven van overheidsbeleid en het stimuleren van duurzaam gedrag bij ondernemingen. Zo ontstaat een boeiende wisselwerking tussen ESG en fiscaliteit, die interessante opportuniteiten biedt. En wordt investeren in uw duurzaamheidsstrategie en het omarmen van duurzame praktijken vaak ook beloond met fiscale aftrekken en vrijstellingen.

Bent u al mee in het ESG-verhaal? Dan hebt u wellicht een strak plan om de drie luiken - Environmental, Social en Governance - te integreren in uw bedrijfsstrategie. Of misschien beschouwt u dit onderwerp nog als een ver-van-uw-bedshow, omdat u oordeelt dat dit niet van toepassing is voor uw onderneming omdat ze (nog) geen rapporteringsplicht heeft.

Nochtans is aandacht voor ESG essentieel voor de goede werking van uw bedrijf. Want niet alleen uw klanten, werknemers, overheden en mogelijke investeerders verwachten op dit vlak duidelijke doelstellingen en inspanningen. Ook kredietverstrekkers zullen uw ESG-score in aanmerking nemen bij hun analyse van uw kredietaanvraag. Zo worden uw ESG-inspanningen onmiddellijk beloond, óf kan het gebrek daaraan u binnenkort centen kosten.

Het globale ESG-project is sterk verweven met fiscaliteit

Op bestuurlijk niveau speelt fiscaliteit een kritieke rol in een goed functionerende samenleving. Overheden halen immers hun werkingsmiddelen voor overheidsdiensten (de “S” van Social) uit belastinginkomsten. Daarnaast zijn deze inkomsten uit belastingen voor overheden ook een bron van financiering voor openbare investeringen, zoals bijvoorbeeld in milieu of duurzame energie (“E”). Onder het luik Governance hebben beleidsmakers baat bij een sterk regelgevend kader als basis voor de naleving van de fiscale spelregels en het vervullen van fiscale verplichtingen door belastingplichtigen (“G”). Fiscale transparantie verhoogt het vertrouwen dat het publiek heeft in een onderneming en haar bijdrage aan de samenleving.

Last but not least wordt fiscale wetgeving vaak gebruikt als middel om het (investerings)gedrag van belastingplichtigen te sturen of te veranderen. Hierin schuilen vaak interessante optimalisatiemogelijkheden.

Tijdige en transparante rapportering is belangrijk, maar ook benutten van fiscale stimuli voor ESG-vriendelijke investeringen.

ESG en fiscaliteit: een vruchtbare symbiose

Denkt u bij de combi ESG en fiscaliteit vooral aan tijdige en transparante rapportering, het ontwikkelen van een fiscale strategie en procedures en de zogenaamde ‘cooperative tax compliance’? Bekijk deze topic dan ook even in de ruimere context van fiscale stimuli. Want bijkomend aan de bonuspunten die u scoort bij uw bankier als u voldoende aandacht besteedt aan duurzame groei en ontwikkeling, hangen aan milieuvriendelijke investeringen of aan onderzoek en ontwikkeling in duurzame technologieën ook interessante fiscale voordelen vast.

Los van het feit dat vennootschappen die investeren in innovatie ook vaak aanspraak kunnen maken op interessante subsidies, is de fiscale wetgeving voor deze ondernemingen meestal heel gunstig.

Denk maar aan de investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen, voor octrooien of voor onderzoek en ontwikkeling. Of de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing tot 80% voor werknemers die u tewerkstelt op R&D-projecten. En niet te vergeten de fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten die uw vennootschap kan toepassen voor inkomsten uit patenten, kwekersrechten, weesgeneesmiddelen of - in bepaalde gevallen - zelf ontwikkelde software.
  
Als u deze fiscale voordelen benut binnen het “E”-luik, zijnde voor investeringen in duurzaamheid of milieuvriendelijke processen of producten, kan de effectieve belasting voor uw onderneming significant dalen. Volledig binnen de grenzen van de wetgeving.

Ondanks het belang van tijdige fiscale rapportering, het uitwerken van een tax-strategie en het documenteren van uw fiscale processen binnen het Governance-luik, gaat dit hele ESG-verhaal dus niet altijd gepaard met bijkomende compliance- en andere kosten. De wisselwerking tussen ESG en fiscaliteit is vooral een positief verhaal en levert vaak mooie belastingbesparingen op. Onze tax consultants maken u graag wegwijs in de fiscale voordelen die voor u relevant kunnen zijn.

De wisselwerking tussen ESG en fiscaliteit kan tot mooie belastingvoordelen leiden.

Maximaal inzetten op sociaal luik

Dat inzetten op het luik “Social” - via aandacht voor onder meer diversiteit, gendergelijkheid en een gezonde werk-privébalans - altíjd een goede investering is, hoeven we u niet meer uit te leggen. Een positieve werknemerservaring en een aangename en veilige werkomgeving versterken niet alleen de band met uw medewerkers, maar heeft ook een positieve impact op de productiviteit in uw organisatie. Ook hier loont het oog te hebben voor fiscale voordelen en in te zetten op een optimaal gebruik van de fiscale stimulansen die de wetgever voorziet. Ons hr-consulting team helpt u met plezier op weg naar een optimalisatie van uw loonpakketten.

De essentie

  • Het implementeren van een interne ESG-strategie is cruciaal voor een goede relatie met uw stakeholders. Het gebrek eraan kan u op termijn geld kosten.
  • Fiscale transparantie en tijdige fiscale rapportering verhoogt het publiek vertrouwen in uw onderneming.
  • Fiscaliteit wordt door overheden aangewend om gedragsverandering door te voeren en investeringen in duurzaamheid te stimuleren.
  • Ondernemingen die inzetten op milieuvriendelijke investeringen en O&O in duurzaamheid worden beloond met mooie belastingbesparingen.
  • Ook binnen het “Social”-luik kan u nagaan of de bestaande fiscale voordelen voldoende aangewend worden in uw verloningspolitiek.

Meer weten?

  • Uw ESG-score of onze ESG services? Neem contact op met Philip Dooms, Partner ESG & Sustainability.
  • Fiscale stimuli voor uw ESG-project? Neem contact op met Tanja De Decker, Tax Partner.
  • Optimalisatie van uw bezoldigingspolitiek of onze HR services? Neem contact op met Lieven Nissens, Payroll & HR Consultancy Director.