Verhoging wegens onvoldoende voorafbetaling stijgt naar 9%: nog groter belang van voorafbetalingen in boekjaar 2024

Vakartikels

Als uw vennootschap of eenmanszaak te weinig voorafbetalingen van haar inkomstenbelastingen doet, is in principe een belastingvermeerdering van toepassing. Tot boekjaar 2023 bedroeg deze vermeerdering 6,75% of 4,5%. Voor boekjaar 2024 wordt dit 9%. Maak dus zeker werk van een optimale voorafbetalingsstrategie!

Belastingvermeerdering van 6,75% naar 9%

Belgische vennootschappen kunnen al vennootschapsbelasting betalen in het belastbaar tijdperk waarin ze hun winst realiseren, dus nog vóór hun aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend. Dit is het systeem van voorafbetalingen: al tijdens het lopende boekjaar (een deel van) de verschuldigde belasting betalen op winst die in dat boekjaar zal worden behaald. 

Uw vennootschap is niet verplicht om voorafbetalingen te doen. Wanneer echter geen voorafbetaling wordt gedaan, past de fiscus een belastingvermeerdering toe. Zo worden ondernemingen aangespoord om hun belastingen vroeger te betalen. Vóór 2024 bedroeg deze vermeerdering 6,75% op de verschuldigde basisbelasting. Vanaf 2024 wordt dit tarief opgetrokken naar 9%, onder impuls van de verhoogde rentes bij de ECB.

De belastingvermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen stijgt van 6,75% naar 9% in boekjaar 2024.

Neutraliseren van de belastingvermeerdering

Door tijdig en voldoende vooraf te betalen, kan uw vennootschap de toegepaste belastingvermeerdering van 9% neutraliseren. De toegepaste neutralisatie is hoger naarmate er vroeger wordt betaald:

Uiterlijke datum voorafbetaling Neutralisatie vermeerdering (% vorig jaar)
VA1   10 april 2024 12%      (9,00%)
VA2   10 juli 2024 10%      (7,50%)
VA3   10 oktober 2024 8%       (6,00%)
VA4   20 december 2024 6%       (4,50%)

 

Onder bepaalde voorwaarden genieten kleine vennootschappen geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen en dit voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

De hierboven vermelde data en tarieven gelden voor vennootschappen waarvan het boekjaar startte op 1 januari 2024. Vennootschappen met een gebroken boekjaar zullen pas later onder de nieuwe percentages vallen. Zo moet een vennootschap met einde boekjaar op 30 december de hogere percentages pas toepassen vanaf het boekjaar dat start op 31 december 2024.

Het is fiscaal optimaal om een eerste voorafbetaling te doen voor 10 april 2024.

Actiepunten

Wilt u een belastingvermeerdering vermijden? Dan is een tijdige én voldoende hoge voorafbetaling essentieel.

  • Tijdig: hoe vroeger u een voorafbetaling doet, des te hoger de neutralisatie bedraagt (waardoor uw vennootschap minder vooraf moet betalen om een vermeerdering te vermijden).
  • Voldoende hoog: het gros van de verschuldigde vennootschapsbelasting, berekend op basis van het geraamde fiscale resultaat.

Wilt u een handige simulatie? Uw dossierbeheerder helpt u graag verder. Aan een belastingvermeerderingstarief van 9% is te weinig of te laat vooraf betalen immers een dure zaak.

Beschikt uw vennootschap over te weinig liquide middelen om een voorafbetaling te maken? Dan kunt u hiervoor een lening aangaan. De te betalen interesten zijn fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Dit in tegenstelling tot de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling, die geen fiscaal aftrekbare kost is.

En de personenbelasting?

Zelfstandigen, vrije beroepers en andere particulieren die voorafbetalingen doen in de personenbelasting, zien de belastingvermeerdering voor het inkomstenjaar 2024 stijgen van 4,5% naar 9%.

Ook deze belastingplichtigen maken dus maat beter grondig werk van een proactieve voorafbetalingspolitiek.

De essentie

  • Belastingvermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen stijgt naar 9% in boekjaar 2024
  • Belastingvermeerdering kan worden geneutraliseerd door tijdige en voldoende voorafbetalingen
  • De eerste betalingsdeadline is 10 april
  • Ook in de personenbelasting stijgt de belastingvermeerdering (van 4,5%) naar 9%

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Roel Van Ransbeke, Corporate Tax Consultant of uw dossierbeheerder. 
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.