vermogensbescherming_banner

  •  Op welke middelen hebben mijn partner/kinderen recht als ik plots kom te overlijden? Kan ik zelf een andere verdeling voorzien dan de wettelijke bepalingen?
  • Hoe gaat de verdeling van bezittingen bij een echtscheiding precies in zijn werk? En wat met gemeenschappelijk bezit? 
  • Is er een verschil tussen de bescherming van een langstlevende echtgenoot of samenwonende partner?
  • Wat als ik zelf mijn vermogen niet meer kan beheren? Kan ik iemand aanduiden die het beheer op zich neemt?Advies op maat?
We helpen u graag verder. 

Vraag een afspraak

Onverwachte gebeurtenissen zoals een echtscheiding, overlijden, ziekte…  hebben niet alleen een enorme impact op uw familie, maar ook op uw vermogen. 

Onze experten brengen samen met u de gevolgen en risico's van dergelijke scenario’s in kaart en adviseren u over de mogelijke regelingen die u kunt treffen: 

  • Indien de wettelijke bepalingen niet overeenkomen met uw persoonlijke en familiale situatie adviseren we u over andere mogelijke regelingen zoals huwelijkscontract, testament, aandeelhoudersovereenkomst, … Zeker bij nieuw samengestelde gezinnen is het belangrijk om na te gaan welke bescherming de wetgever voorziet en of dit strookt met uw wensen. Als uw gezinssituatie wijzigt, herbekijken we eerdere regelingen en sturen we bij waar nodig. 
  • Een overlijden, echtscheiding, ziekte,… brengen ook financiële gevolgen met zich mee.  Een juiste inschatting en bescherming zorgen er mee voor dat de emotionele impact bij dergelijke gebeurtenissen niet zwaarder wordt. Indien blijkt dat de financiële gevolgen moeilijk te dragen zullen zijn, bieden verzekeringen vaak een oplossing. Aangezien uw vermogen in omvang en samenstelling evolueert, herbekijken we of het nodig is op uw bescherming aan te passen. 

Onze dienstverlening

  • Advies inzake huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  • Advies inzake huwelijks- en samenlevingscontracten en testamenten
  • Advies over overlijdensverzekering, beschermingsverzekering, successieverzekering

Onze verdere dienstverlening