Replay webinar: Een weloverwogen vermogensplanning: een proces van meerdere stappen

Add to Calender 2021-06-30 10:00:00 2021-06-30 10:00:00 Replay webinar: Een weloverwogen vermogensplanning: een proces van meerdere stappen | Baker Tilly Een goede vermogensplanning vereist een goede planning. Van het verzamelen van alle informatie rond uw vermogen tot het uitwerken en verder opvolgen van een sterke vermogensstrategie. Tijdens ons webinar tonen we de sterkte van een online tool die u in elke van de facetten van een vermogensplanning verder begeleidt. https://www.bakertilly.be/nl/events/een-weloverwogen-vermogensplanning-een-proces-van-meerdere-stappen Webinar, online Baker Tilly helpdesk@bakertillybelgium.be Europe/Brussels public
Einde voorzien rond
Webinar, online

Een goede vermogensplanning vereist een goede planning. Van het verzamelen van alle informatie rond uw vermogen tot het uitwerken en verder opvolgen van een sterke vermogensstrategie. Het zijn allemaal stappen die mee een goede vermogensplanning definiëren. Tijdens ons webinar tonen we de sterkte van een online tool die u in elke van de facetten van een vermogensplanning verder begeleidt. 

Stap 1 – Verzamelen van informatie 

Op heden zijn heel wat digitale platformen beschikbaar waarop stukjes van uw huidig en toekomstig vermogen terug te vinden zijn. Denk maar aan MyMinfin (o.a. overzicht van uw onroerend vermogen, uw huurovereenkomsten, aangifte personenbelasting,…), MyPension (uw wettelijk en aanvullend pensioenvermogen), e-gor (overzicht van uw verzekeringen), 
eStox (digitaal aandeelhoudersregister), IZIMI (notariële akte) en vele andere platformen. 

Een ‘digitale kluis’ zoals o.a. IZIMI waar uw notariële akten bewaard worden en die u kan delen met uw dierbaren vanop afstand, maakt deel uit van de eerste stap in het opzetten van een vermogensplanning. 
Hoe kunnen we al deze informatie bundelen in één overzichtelijk en gestructureerd vermogensoverzicht?  

Stap 2 – Analyse

Hoe kunnen we de relevantie informatie uit deze documenten bijhouden en zo uw vermogensplanning optimaliseren? Hoe kunnen we vermijden dat bij fundamentele wijzigingen (o.a. wetswijziging, wijziging in familiale situatie) we opnieuw alle documenten moeten nalezen om te weten of uw planning moet bijgestuurd worden? 

Hoe kunnen we uw vermogen analyseren, samenvatten en gemakkelijk bijsturen bij fundamentele wijzigen?

Stap 3 – Strategie en rapporteren

Uw vermogen is geen statisch gegeven maar eerder een dynamisch gegeven. Uw vermogensplanning is meer dan enkel een overdracht van uw vermogen. Vermogensplanning is ook vermogensopbouw en vermogensbescherming. Hoe evolueert uw vermogen en tegen welke risico’s dient u uw vermogen te beschermen? Welke acties dient u te ondernemen om het vermogen op een fiscaalvriendelijke over te dragen naar een volgende generatie?

Wat willen we wanneer bereiken en hoe kunnen we deze doelstellingen aan onze planning toevoegen? Hoe kunnen we de opgemaakte planning rapporteren en uw doelstellingen en aandachtspunten samenvatten?

Stap 4 - Opvolging

De vooropgesteld actiepunten moeten opgevolgd worden maar daarnaast moet u blijvend geïnformeerd worden wanneer de wetgeving evolueert. Een goede vermogensplanning vereist immers dat u rekening houdt met veranderde omstandigheden. 

Hoe kunnen we uw vermogensplanning beschermen tegen de tand des tijds?

Heeft u ons webinar rond vermogensplanning gemist? Dan kan u deze opnieuw bekijken via onderstaande video. 

Bekijk de replay van het webinar

Please accept marketing cookies to watch this video

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Miek Vandecasteele, Partner/ Estate planner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.