Aan de slag met extralegale voordelen: een overzicht van mogelijke loonoptimalisaties

Vakartikels

U wilt uw volledig team of enkele medewerkers extra belonen voor hun harde inzet? De samenstelling van een aantrekkelijk en competitief verloningspakket voor werknemers blijft een belangrijke pijler binnen elk HR-beleid. 

Een volledige ontzorging van uw loonbeleid?

Contacteer onze experten

Maar een klassieke loonsverhoging is vaak een dure oplossing. Als werkgever kunt u extralegale voordelen toekennen bovenop het klassieke loonpakket. Dit is fiscaal interessanter dan een hoger brutoloon en bovendien slaagt u er zo ook in om u te onderscheiden van andere ondernemingen.
Hieronder vindt u een overzicht van de meest populaire loonoptimalisaties.

Cheques

Een derde van de Belgische werknemers ontvangt vandaag maaltijdcheques. Deze zijn, onder bepaalde voorwaarden ,vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Sinds 1 januari 2016 bedraagt de maximale nominale waarde 8 EUR. Het gaat om een collectief voordeel (dus in te voeren voor alle werknemers) dat een mooie netto-loonsverhoging oplevert. 

Daarnaast kunnen werknemers met ecocheques (maximaal 250 EUR netto per jaar) milieuvriendelijke producten aankopen. Populair zijn ook de sport- en cultuurcheques, bedoeld om werknemers aan te sporen een sport te beoefenen of deel te nemen aan culturele activiteiten. 

Wilt u uw medewerkers extra belonen naar aanleiding van een privégebeurtenis (geboorte, huwelijk,…) of voor hun harde inzet? Dan kan u kiezen om een geschenkencheque te geven. 

Als werkgever hebt u heel wat mogelijkheden om uw loonkost te verminderen. 

Multimedia

Heel wat werkgevers stellen een laptop (of tablet) en gsm (of smartphone) - meestal met abonnement - ter beschikking van hun werknemers. Dit kan zowel voor beroeps- en/of privédoeleinden. In het laatste geval betaalt de werknemer een heel bescheiden socialezekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing.

Daarnaast kunt u een forfaitaire onkostenvergoeding (thuiswerk) toekennen aan uw werknemer. Deze vergoeding bedraagt momenteel maximaal 134,71 EUR/maand en dekt het gebruik van de kantoorruimte thuis en klein bureaumateriaal (papier, inkt, mappen,…). U kunt onder bepaalde voorwaarden ook kantoormeubilair en computermateriaal terugbetalen dat de werknemer zelf heeft aangekocht. 

Mobiliteit

Als werkgever kunt u ook financieel tussenkomen bij woon-werkverplaatsingen. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende voordelen: 

  • Een bedrijfswagen (+ tankkaart) die de werknemer ook privé mag gebruiken. Hiervoor betaalt de werknemers maandelijks een ‘voordeel alle aard’.
  • Een bedrijfsfiets: als deze gebruikt wordt voor woon- werkverkeer, is deze ook vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen voor privéverplaatsingen. Dit voordeel kan gecumuleerd worden met een fietsvergoeding van maximaal 0. 25 EUR/km ( tarief geldig voor het jaar 2022)
  • Terugbetaling van een treinabonnement.

Bonussen

Een cash bonus uitkeren is niet altijd een goed idee. Bij dergelijke piste houdt een werknemer slechts een derde van de bonus over. U zoekt dus best alternatieve oplossingen.

Een voordelige loonsverhoging (tot een bepaald plafond) kan via de loonbonus cao 90, die toegekend wordt aan medewerkers bij het behalen van een collectieve doelstelling waarvan de verwezenlijking onzeker is.

Ook een winstpremie (collectief voordeel) helpt om de inspanningen van het personeel te waarderen. De werknemer betaalt enkel een solidariteitsbijdrage en een beperkte belasting van 7%.

Wilt u uw werknemers individueel belonen? Dan kunt u warrants toekennen (dit is het recht om aandelen te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs). Dit loonvoordeel is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Met extralegale voordelen kunt u zich als werkgever onderscheiden van concullega’s. 

Verzekeringen

De groepsverzekering blijft een waardevol alternatief voor een loonsverhoging. Door de premies die u als werkgever betaalt, bouwen medewerkers een mooi spaarpotje op in het aanvullend pensioen. Dit kan gaan om een collectief voordeel voor alle of voor slechts een groep van medewerkers. 

Aanvullend bieden heel wat werkgevers een collectieve hospitalisatieverzekering aan waarbij bepaalde ziekenhuiskosten voor de werknemer (eventueel uit te breiden tot de gezinsleden) worden terugbetaald.

Momenteel wint ook de verzekering ambulante zorgen aan populariteit: deze dekt de terugbetaling  van ambulante kosten bovenop de RIZIV-tegemoetkoming (bijvoorbeeld optica, tandheelkunde,…).

Andere mogelijkheden

Tot de meest populaire extralegale voordelen behoren vandaag het toekennen van extra verlofdagen en de aanvullende kinderbijslag (maximaal 50 EUR per maand per kind). Deze laatste is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, maar er is wel bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Auteur: Lieven Nissens, HR Consultancy Director

Een volledige ontzorging van uw loonbeleid?

Het team van Baker Tilly neemt alle payrolltaken binnen uw onderneming voor hun rekening, én geeft HR-advies op maat. 
Ontdek onze volledige dienstverlening via volgende link of contacteer onze experten voor een persoonlijke aanpak van uw loonbeleid.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.