Bedrijfsrapportering helpt uw kmo verstandig groeien

Vakartikels

Omdat vandaag uw buikgevoel alleen niet meer volstaat om ook morgen nog succesvol te zijn, is het van belang om een helder inzicht te hebben in uw bedrijfssituatie. Aan de hand van overzichtelijke en uniforme bedrijfsrapportering, waarbij gebruik gemaakt wordt van financiële gegevens, eventueel gekoppeld aan operationele data (uren, kilometers, aantallen, bezettingsgraad van machines, orderboeken, ...), kunt u proactief naar de toekomst kijken.

 

 

 

 

Marijke Speeckaert is management consultant bij Baker Tilly Belgium en helpt haar klanten verstandig groeien via diverse bedrijfsrapporteringen.

Marijke Speeckaert

Waarom budgetteren? Omdat het opbrengt"

“Om uw onderneming succesvol te leiden, moet u op vaste tijdstippen weten hoe uw bedrijf er voor staat. Hoe beter u geïnformeerd bent, hoe sterker uw onderhandelingspositie met cliënten en leveranciers. Banken vragen naar onderbouwde rapportering van actuele en toekomstige cijfers. Goed gestructureerde financiële informatie schept goodwill en vertrouwen. Een duidelijke en regelmatige rapportering via dashboards, boordtabellen en rapporten kan ook bijdragen tot het sturen van uw medewerkers in de gewenste richting,” legt Marijke Speeckaert uit.

“Het zijn niet zomaar cijfers, maar uw houvast voor een degelijk bestuur.”

"Deze job start waar de boekhouding eindigt"

Strategische invalshoek

“Aan de hand van een Excel-tool wordt de situatie van het verleden, maar vooral van het heden en de toekomst via maatwerk in kaart gebracht. Daar is geen dure software voor nodig. De cijfers worden besproken en geïnterpreteerd: er wordt gezocht naar optimalisatie. Ook ‘gevaren’ worden geduid. U wordt periodiek (bij voorkeur maandelijks)
aangemoedigd om uw activiteiten vanuit een strategische invalshoek te benaderen. Deze job start waar de boekhouding eindigt. Reporting is de GPS van uw bedrijf richting de doelstellingen,” aldus Marijke Speeckaert.

“Niet elke kmo-bedrijfsleider is even sterk in cijfers. Ze werken hard, maar doen ze dat wel doelgericht? In sommige bedrijven wordt amper stilgestaan bij de cijfers. Er wordt soms geïnvesteerd zonder op voorhand uit te rekenen welke gevolgen dat heeft.”

"Een bedrijfsleider heeft een financieel expert nodig die hij voor 100 % kan vertrouwen"

“Een van de oorzaken van recente faillissementen is dat de bedrijfsrapportering niet proactief genoeg is. Een bedrijfsleider heeft een financieel expert nodig die hij voor 100% kan vertrouwen, maar velen volgen liever hun intuïtie of buikgevoel, want dat hoeven ze niet te onderbouwen.

Door alle cijfers samen te leggen, zie je tijdig waar het fout kan lopen. Maar veel bedrijven merken dat pas op als het al te laat is. Te vaak moet ik dan pas aan de slag.”

"Ondernemen met blik op toekomst"

Overleg en discussie

“Boordtabellen kunnen een neutrale basis vormen voor overleg en discussie, ook met uw externe adviseurs. Periodiek aan tafel zitten om de bedrijfssituatie te bespreken leidt tot een grotere participatie en betrokkenheid van de medewerkers. De boordtabellen zijn een spiegel, waarin de verantwoordelijken zichzelf herkennen. En bij voorkeur wil elkeen er ‘goed’ uitkomen. Dit heeft tot gevolg dat er continu in vraag wordt gesteld: ‘Wat doen we?’ en ‘Doen we dat goed?’.”

Periodiek zicht krijgen op de vergelijking van de vooropgestelde cijfers en de effectief gerealiseerde cijfers leidt tot een beter inzicht in de structuur van het bedrijf, maar vooral ook tot responsabilisering van de medewerkers. Geïnformeerde medewerkers zijn dikwijls ook gemotiveerde medewerkers,” besluit Marijke Speeckaert.

Bent u continu op zoek naar verbeteringen? Contacteer Marijke Speeckaert.

Een waaier aan diensten

Boordtabellen

Budgettering

 • Vergelijking van de actuals met het vooropgestelde budget
 • Geprojecteerde resultatenrekening en balans

Kasplanning

 • Bepalen van tekort/overschot per maand
 • Bepalen periode van tijdelijke kredietbehoefte
 • Verklaren oorzaak van kredietbehoefte

Kostprijscalculatie

Implementatie analytische rapportering

 • Bepalen van kostenplaatsen
 • Opstellen kostenmatrix
 • Parametriseren van de grootboekrekeningen
 • Opleiding betrokken medewerker
 • 'Nazorg': komt rapportering overeen met de beoogde doelstelling?

Analyses en/of simulaties

 • Break-even analyse
 • Winstgevendheid per activiteit
 • Implementeren van een voor- en/of nacalculatie systeem
 • Financiële haalbaarheid van investeringen
 • Analyse van de bruto marges
 • Analyse van de kosten
 • Analyse van de omzet

 

 

Marijke Speeckaert raadt kmo's aan zich volgende vragen te stellen:

 • Hebt u een juist actueel en toekomstgericht beeld van uw onderneming? 
 • Kan u uw resultaat per einde boekjaar inschatten?
 • Heeft u zich op de marges per afdeling? Per product?
 • Weten uw medewerkers waar u naartoe wilt? 
 • Gebruikt u boordtabellen als gemeenschappelijke basis voor overleg en discussies? 
 • Spiegelt u zich aan uw concurrenten en uw sectorgenoten? 
 • Screent u uw klanten? 
 • Kent u de klanten die u het hoogste rendement opleveren?
 • Feest u pas nadat de klant zijn factuur heeft betaald? Of hebt u dat al gedaan bij de opmaak van de offerte, bij de bestelling of bij de levering? 
 • Volstaan de huidige financiële middelen om uw toekomstige activiteiten te financieren? Of is er nood aan bijkomende financiering? Hoeveel? Wanneer?