Belastbaarheid van de Covid-19-uitkeringen die u in 2020 ontving

Vakartikels

Welke impact hebben de uitkeringen die u in 2020 ontving naar aanleiding van de Covid-19-pandemie op uw personenbelasting? In dit artikel krijgt u een praktisch overzicht van de belasting die van toepassing is in uw aangifte voor het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021).

Door het coronavirus namen de diverse regeringen in ons land tal van maatregelen die nog steeds een belangrijke impact hebben op onze samenleving en ons inkomen. Zo moesten ondernemers in sommige sectoren verplicht hun activiteit stopzetten of hun zaak sluiten, met een enorme daling van hun inkomsten tot gevolg. De overheden lanceerden verschillende ondersteunende maatregelen. In dit artikel leest u hoe de diverse uitkeringen van de overheid uiteindelijk belast worden in de personenbelasting (inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021). 
 

Worden de ondersteunende maatregelen belast? 

Met dit artikel willen we niet ingaan op alle mogelijke uitkeringen, maar wel op de fiscale gevolgen ervan. Daarom leggen we steeds kort uit over welke maatregel het gaat. Wenst u meer informatie over de exacte gevolgen en toepassing van iedere uitkering? Dan verwijzen we u graag naar onze website.

Tijdelijke werkloosheidsuitkering overmacht corona (voor werknemers)

Uitkering Hoe belast?
Tijdelijke werkloosheidsuitkering (max. 70%
van het gemiddelde begrensde loon
(max. 2.754,75 EUR))
Vanaf 1/5/2020 is op deze uitkeringen een
verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15%
(i.p.v. 26,75%) van toepassing
 • gezamenlijk belastbaar aan de gewone
  progressieve tarieven in de aangifte in
  de personenbelasting
Wettelijke uitkering van de RVA
(5,63 EUR/dag)
Aanvullende tijdelijke werkloosheidsuitkering
als werknemer minimaal 53 dagen
tijdelijk werkloos is (geweest)
Aanvullende uitkering door werkgever Bedrijfsvoorheffing van 26,75%
 • gezamenlijk belastbaar aan de gewone
  progressieve tarieven in de aangifte in
  de personenbelasting

 

Let op: een verlaagde bedrijfsvoorheffing betekent niet automatisch een lagere belasting in de aangifte in de personenbelasting! Integendeel: de uitkeringen worden belast aan de gewone progressieve tarieven die van toepassing zijn binnen de personenbelasting, waardoor het verschil tussen de ingehouden 15% en het effectieve belastingtarief betaald moet worden bij het ontvangen van het aanslagbiljet.

Crisis-overbruggingsrecht

Het crisis-overbruggingsrecht werd uitgekeerd aan zelfstandigen die rechtstreeks getroffen werden door de coronacrisis en die hun activiteiten volledig of gedeeltelijk verplicht moesten onderbreken of wanneer de activiteiten onderbroken werden door een grote afhankelijkheid van een verplicht gesloten sector. 

Uitkering Categorie Hoe belast?
Crisis-overbruggingsrecht
1.614,10 EUR (met gezinslast)
1.291,69 EUR (zonder gezinslast)
 • Verdubbeling voor de
  maanden oktober,
  november en december
  onder voorwaarde
 • Gedeeltelijke uitkering voor
  bijberoep e.a.
Zelfstandige met
winsten (of baten) 
Afzonderlijk belastbaar aan 16,5%
(tenzij gezamenlijke belasting voordeliger is)
als zij niet hoger zijn dan de netto belastbare
winsten of baten
die verworven werden tijdens de 4 jaren die
voorafgaan aan het jaar van de vermindering
van de activiteit.
Als zij wel hoger zijn dan de netto belastbare
winsten of baten van deze laatste 4 jaar,
dan worden ze belast aan de gewone
progressieve belastingtarieven.
Bedrijfsleider of
zelfstandige helper
Gezamenlijk belastbaar aan de gewone
progressieve tarieven
Meewerkende
echtgeno(o)t(e)
Niet belastbaar

 

Voor meewerkende echtgenoten is er geen wettelijke bepaling voorzien en is de uitkering bijgevolg niet belastbaar. Er is ook geen ficheverplichting en het bedrag van de uitkering moet niet opgenomen worden in de aangifte. 

Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

Het heropstart-overbruggingsrecht (de zogenaamde relance-uitkering) werd uitgekeerd in de maanden juni tot en met december 2020 aan zelfstandigen die, in de eerste fase van de Covid-19-crisis, verplicht werden om hun activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen die de overheid oplegde, maar toch nog te kampen hebben met een omzetdaling. De maatregel laat hen toe hun zelfstandige activiteit te hervatten. 

Uitkering Categorie Hoe belast?
Heropstart overbruggingsrecht
1.614,10 EUR (met gezinslast)
1.291,69 EUR (zonder gezinslast)
 • Gedeeltelijke uitkering voor
  bijberoep e.a.
Zelfstandige met
winsten (of baten) 
Gezamenlijk belastbaar
aan de gewone
progressieve tarieven
Bedrijfsleider of
zelfstandige helper
Gezamenlijk belastbaar
aan de gewone
progressieve tarieven
Meewerkende
echtgeno(o)t(e)
Niet belastbaar

 

Klassiek overbruggingsrecht

Het klassiek overbruggingsrecht wordt toegekend in verschillende situaties. Hierbij hernemen we enkele situaties die van belang zijn in het kader van de Covid-19-crisis:

 • quarantaine (niet van toepassing indien voor niet-essentiële reis naar het buitenland)
 • gesloten school/klas of kinderopvang
 • zelfstandigen die hun activiteit om andere Covid-19-gerelateerde redenen moeten onderbreken…
   
Uitkering Categorie Hoe belast?
Klassiek overbruggingsrecht
1.614,10 EUR (met gezinslast)
1.291,69 EUR (zonder gezinslast)
 • Gedeeltelijke uitkering voor
  bijberoep e.a. 
Zelfstandige met
winsten (of baten) 
Gezamenlijk belastbaar
aan de gewone
progressieve tarieven
Bedrijfsleider of
zelfstandige helper
Gezamenlijk belastbaar
aan de gewone
progressieve tarieven
Meewerkende
echtgeno(o)t(e)
Niet belastbaar

 

Wanneer de progressieve tarieven van toepassing zijn op uw uitkering, dan kwalificeert de uitkering wel als een vervangingsinkomen. In dat geval hebt u recht op een belastingvermindering. De belastingvermindering wordt enerzijds begrensd door de pro rata van uw vervangingsinkomen op uw netto-inkomen en anderzijds door de hoogte van uw belastbaar inkomen. 

Hebt u vragen over dit thema? Wij helpen u graag verder bij het aangeven van de premies die u in het kader van Covid-19 ontving in uw aangifte in de personenbelasting. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Senior Tax Manager, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.