Belasting op pensioenen in Portugal

Vakartikels

Tot eind 2019 gold in Portugal een belastingvrijstelling op pensioenen van “non-habitual residents”. Dit werd eind 2019 aangepast, waardoor een belasting van 10% van toepassing is.

In 2013 werd in Portugal een fiscaal gunstregime ingevoerd voor niet-inwoners. Dit gunstregime houdt in dat gepensioneerden een vrijstelling van de inkomstenbelasting genieten en dit gedurende tien opeenvolgende jaren. Dit werd destijds ingevoerd door de Portugese overheid om de economie terug op te krikken na de crisis van 2008.

Om van dit gunstregime te kunnen genieten, moet men aan enkele criteria voldoen. Zo is het belangrijk om effectief de banden met het thuisland te doorbreken en in Portugal het statuut van “non-habitual resident” (NHR) aan te vragen. Ieder jaar moeten de nodige residentievoorwaarden voldaan zijn om van de vrijstelling van inkomstenbelasting te kunnen genieten. 

Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Portugal (maar ook andere Europese belastingverdragen) bepaalt dat de woonstaat (in casu Portugal) het recht heeft om belasting te heffen over pensioenen van Belgische bron. Omwille van die reden dient België deze pensioenen van belasting vrij te stellen. Daar er tevens een vrijstelling is in de woonstaat, Portugal, is er dus geen belasting op het pensioen. Het verdrag is van toepassing op het wettelijk pensioen, de groepsverzekering en het pensioensparen. 

Wegens aanhoudende kritiek op de belastingvrijstelling, werd in Portugal een vlaktaks van 10% ingevoerd op pensioeninkomsten. Sinds 1 december 2019 werd definitief het fiscaal gunstregime aangepast. Een kanttekening hierbij is dat er geen terugwerkende kracht is. Dit wil zeggen dat de vlaktaks van 10% alleen van toepassing is op nieuwe gepensioneerden die zich in Portugal installeren. Gepensioneerden die reeds onder het vorige regime vallen moeten zich dus geen zorgen maken en blijven vrijgesteld van een belasting op hun buitenlands pensioen. Ondanks de belastingverhoging van 10% blijft Portugal nog steeds gunstiger in vergelijking met België waar de pensioenbelasting kan oplopen tot vijftig procent, verhoogd met gemeentebelasting. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Tax manager, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.