Belastingteruggave als cash-in of voorafbetaling?

Vakartikels

Vennootschappen kunnen een nieuwe bestemming geven aan een voorafbetaling of een te ontvangen saldo in de vennootschapsbelasting dat vermeld staat op hun aanslagbiljet .

Wanneer een vennootschap in een belastbaar tijdperk voorafbetalingen heeft gedaan die groter zijn dan de effectieve belastingschuld, dan heeft ze recht op een terugbetaling van het overtollige bedrag. Die terugbetaling wordt echter pas uitgevoerd twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

Vennootschappen kunnen dit nadeel verhelpen door de bestemming van al gedane voorafbetalingen of het bedrag van de terugbetaling, opgenomen in het aanslagbiljet, een andere bestemming te geven. Dankzij deze werkwijze moet de vennootschap geen ‘cash-out’ slikken bij (een gedeelte van) haar voorafbetalingen. 

Door een herbestemming van een voorafbetaling of van een terugbetaling van belastingen kan u een cash-out vermijden.

Voor deze herbestemming komen twee procedures in aanmerking:

Herbestemming van een reeds betaalde voorafbetaling
Als een vennootschap tijdens een belastbaar tijdperk merkt dat er een te hoog bedrag aan voorafbetalingen werd gedaan, dan kan ze tot drie maanden na de afsluiting van dit belastbare tijdperk een herbestemming van de voorafbetalingen vragen. Deze herbestemming kan bestaan uit:

  • een (volledig of gedeeltelijke) terugbetaling;
  • een overdracht van de voorafbetaling naar volgend jaar;
  • een aflossing van een openstaande schuld bij de overheid.

Een verzoek tot terugbetaling of herbestemming tot voorafbetaling moet per brief of via mail aan de Dienst Voorafbetalingen gecommuniceerd worden.

Herbestemming van de te ontvangen belasting vermeld op het aanslagbiljet
Heeft de vennootschap haar aanslagbiljet al ontvangen en heeft ze hierbij recht op een te ontvangen saldo vennootschapsbelasting? Dan gebeurt de terugbetaling in principe automatisch op het bankrekeningnummer dat gekend is bij de belastingadministratie. Wanneer de vennootschap deze terugbetaling wenst te zien als een voorafbetaling van het volgende belastbare tijdperk, dan moet ze binnen twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet haar verzoek indienen bij de Dienst Voorafbetalingen. Wanneer het te ontvangen bedrag al gestort werd, dan is een herbestemming tot voorafbetaling niet meer mogelijk.

In het kader van de Covid-19-pandemie belooft de Dienst Voorafbetalingen van de FOD Financiën om terugbetalingen en doorstortingen als voorafbetalingen zo snel mogelijk uit te voeren.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Michel Beyaert, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.