Consumptiecheques als beloning voor uw personeel?

Vakartikels

De regelgeving voor de toekenning van consumptiecheques door werkgevers aan hun personeel is sinds 17 juli 2020 operationeel. Het is een (para)fiscaal heel voordelige verloning.

De werkgever is volledig vrij om de consumptiecheques al dan niet toe te kennen. Het gaat dus niet om een verplichting. De toekenning van consumptiecheques valt buiten de loonnorm (komt dus bovenop het bestaande loonpakket). De consumptiecheques zijn NIET bestemd voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Op de consumptiecheques zijn geen sociale zekerheidsbijdragen en geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd, als u de opgelegde voorwaarden respecteert. 
De consumptiecheques zijn in dat geval ook volledig fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.

Waar kunnen ze gebruikt worden?

De consumptiecheques kunnen besteed worden:

  • in horecazaken;
  • in inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid;
  • in de sportverenigingen waarvoor een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of die behoren tot een van de nationale federaties;
  • in kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten waren (kapper, bloemenzaak,…). Deze kleinhandelszaken moeten goederen of diensten aanbieden aan de consument die fysiek aanwezig is in hun zaak. Zij moeten ook een micro-onderneming zijn (jaargemiddelde van maximum 10 werknemers; jaaromzet van maximaal 700.000 EUR en balanstotaal maximaal 350.000 EUR).

De voorwaarden:

  • Consumptiecheques mogen niet worden toegekend ter vervanging van loon, premies of andere voordelen;
  • Ze kunnen maximaal 10 EUR per cheque bedragen en het totaalbedrag is maximum 300 EUR per werknemer;
  • Ze worden afgeleverd op naam van de werknemer. Hiervoor volstaat het dat het totaalbedrag van de consumptiecheques op de individuele rekening van de werknemer wordt vermeld;
  • Ze kunnen niet in geld omgeruild worden;
  • Ze moeten uitgereikt worden uiterlijk op 31 december 2020;
  • De geldigheidsduur van de cheques is 12 maanden vanaf de datum dat de horeca weer klanten mocht ontvangen (d.i. 8 juni 2020), dus de geldigheid loopt in elk geval af op 7 juni 2021.

Hoe moet u dit organiseren?

De toekenning van consumptiecheques moet vervat zijn in een sectorale CAO of een CAO op ondernemingsvlak.
Als er binnen de onderneming geen syndicale delegatie is, kan de werkgever dit ook regelen via een schriftelijke individuele overeenkomst als bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Wij kunnen u een model bezorgen.

De cheques waren aanvankelijk alleen op papier mogelijk en konden besteld worden bij een erkende uitgiftemaatschappij. Met terugwerkende kracht vanaf 17 juli 2020 zijn nu ook elektronische consumptiecheques mogelijk. Deze kunnen enkel aangekocht worden bij de daartoe erkende uitgevers. Uitgevers die al zijn erkend om elektronische maaltijdcheques of ecocheques uit te geven (Sodexo, Edenred, Monizze), worden automatisch erkend voor het uitgeven van elektronische consumptiecheques. 

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.