De blikvangers uit Het Vlaams Regeerakkoord op vlak van tewerkstelling

Vakartikels

Het Vlaams Regeerakkoord omvat een aantal maatregelen op vlak van tewerkstelling. Graag lichten wij jullie deze maatregelen kort toe.

De digitale revolutie, demografische shift, toenemende migratiestromen, mondialisering van de concurrentie, enz. ze hebben een sterke impact op de arbeidsmarkt en leiden tot een structurele arbeidskrapte en grote verschuivingen in verwachte job-inhoud en profielen. 

Het effectief invullen van openstaande vacatures is de komende jaren dan ook de belangrijkste uitdaging voor het arbeidsmarktbeleid. De Vlaamse Regering wil daartoe de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel. Welke maatregelen worden zoal voorzien? 

  • Werken moet lonen. Om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten en aldus de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen, wordt er vanaf 2021 een Vlaamse ‘jobbonus’ ingevoerd. Die bedraagt minimaal 600 euro op jaarbasis voor mensen die voltijds werken en maximaal 1.700 euro bruto per maand verdienen. Ook brutolonen tot 2.500 euro per maand zouden voor een stuk van deze ‘jobbonus’ kunnen genieten.
     
  • Een gepersonaliseerde en resultaatsgerichte aanpak voor elke werkzoekende. Men wil inzetten op een aanklampend activeringsbeleid, waarbij elke ingeschreven werkzoekende begeleiding op maat wordt aangeboden. Binnen de 3 maanden worden er via de VDAB bindende afspraken gemaakt met elke uitkeringsgerechtigde werkzoekende over te volgen stappen zoals opleiding of sollicitatieopdrachten.  
     
  • Activering van kwetsbare groepen en inactieven. Deze inactieven vormen een heterogene groep met uiteenlopende statuten. Sommigen ontvangen een sociale uitkering (bv. leefloon, RIZIV-uitkering), anderen niet. Met het oog op re-integratie van arbeidsongeschikten en langdurig zieken op de arbeidsmarkt voorziet men een aanbod op maat en een versterking van de samenwerking tussen VDAB, RIZIV en de ziekenfondsen.

 

Wenst u hierover meer te weten, neem dan contact op met het team HR Consultancy Services of uw dossierverantwoordelijke.

Auteur: Lieven Nissens, HR Consultancy Director