De-minimisregeling: recente updates en praktische toepassingen

Vakartikels

Normaal moet alle staatssteun aangemeld en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Om deze procedure te vereenvoudigen, werd de de-minimisregeling uitgeroepen. 

Deze regeling maakt het voor EU-lidstaten mogelijk om steun toe te kennen aan ondernemingen zonder noodzaak van goedkeuring door de Europese Commissie. Hierdoor kunnen lidstaten flexibel steun bieden aan ondernemingen zonder de concurrentie op de interne markt van de EU te verstoren. 

De de-minimisregeling biedt lidstaten van de EU de mogelijkheid om bedrijven te ondersteunen zonder voorafgaande goedkeuring van de Europese Commissie.

Wat werd er gewijzigd?

Drempel van 300.000 euro 

Vanaf 1 januari 2024 wordt het plafondbedrag verhoogd naar 300.000 euro gedurende 3 belastingjaren. In de oude regeling mocht een onderneming het bedrag van 200.000 euro de-minimissteun niet overschrijden. 

Ook de transportsector valt nu onder diezelfde regeling. Een onderneming mag nog steeds gedurende die periode meerdere keren steun ontvangen, zolang de totale steun onder het maximumbedrag van 300.000 euro blijft. 

Referentieperiode van 3 jaar 

Ook de referentieperiode van drie jaar wordt anders berekend. Voorheen werd alleen naar het huidige boekjaar en de twee voorgaande jaren gekeken. Bedrijven die in de vorige regeling aan het begin van een boekjaar staatsteun ontvingen, hadden daardoor een aanzienlijk kortere referentieperiode (kort huidig boekjaar en 2 voorgaande boekjaren) dan bedrijven die op het einde van een boekjaar staatssteun ontvingen. 

In de nieuwe regeling gaat het steeds over de volle drie jaar aangezien dit transparanter is.  

Vanaf 1 januari 2024 moet u dus steeds de volle drie jaar terugrekenen van dag tot dag.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het plafondbedrag verhoogd naar 300.000 euro voor 3 volledige jaren.  

Wat blijft hetzelfde?

Let op dat bij de berekening van de de-minimissteun alle verbonden ondernemingen nog steeds meetellen. Elke entiteit binnen de groep mag het plafondbedrag van 300.000 euro staatsteun per lidstaat niet overschrijden.

Ook ondernemingen in moeilijkheden (OIM) kunnen nog steeds subsidies aanvragen die onder de de-minimisregeling vallen.

Welke subsidies vallen onder de de-minimisregeling?

Bij ontwikkelingsprojecten moet u geen rekening houden met deze regeling. Volgende subsidies vallen wel onder de de-minimisregeling: 

 • kmo-groeisubsidie 
 • kmo-portefeuille 
 • cybersecurity verbetertrajecten 
 • ecologisch en veilig transport 
 • ontwrichte zonesteun 
 • hinder- en sluitingspremie 
 • Space Labs 
 • alle subsidies uitgeschreven door Flanders Investment & Trade 

Voor een uitgebreide lijst kan u de website van VLAIO raadplegen.

De essentie

 • Via de de-minimisregeling kunnen EU-lidstaten steun toekennen aan ondernemingen zonder dat ze daarvoor goedkeuring nodig hebben van de Europese Commissie.  
 • Vanaf 1 januari 2024 kunnen bedrijven tot 300.000 euro gedurende 3 belastingjaren onder deze regeling.  
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt de steun geteld over de 3 volledige jaren.  
 • Onder meer de kmo-groeisubsidie en de ontwrichte zonesteun vallen onder de de-minimisregeling.

Meer advies?

Niet zeker welke subsidies en steunmaatregelen onder de de-minimisregeling vallen?  

Onze ervaren subsidie-experten adviseren u graag verder. Dankzij de ‘no cure, no pay’-formule betaalt u enkel als u de subsidie op het einde van de rit ontvangt. 

Vrijblijvend kennismaken? Maak een afspraak om al uw subsidiemogelijkheden te ontdekken. 

Vraag uw subsidieadvies aan