De nieuwe taks op de effectenrekeningen

Vakartikels

Het voorontwerp van wet voor de invoering van een nieuwe taks op de effectenrekeningen werd goedgekeurd. Wat betekent dit voor u? 

Op 2 november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij een jaarlijkse taks op effectenrekeningen wordt ingevoerd in het Wetboek diverse rechten en taksen (WDRT). Het voorontwerp wordt nu voorgelegd voor advies aan de Raad van State, opdat dit zo snel mogelijk kan worden ingediend bij het Parlement. 

De taks houdt een jaarlijkse belasting in op het aanhouden van een effectenrekening. De heffing wordt berekend op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die worden aangehouden op die effectenrekening. 

Een jaarlijkse taks van 0,15% is verschuldigd indien de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten hoger is dan 1 miljoen euro. Het bedrag van de taks wordt beperkt tot 10% van het verschil tussen de belastbare grondslag en het drempelbedrag van 1 miljoen euro.

Het voorontwerp bevat bovendien een algemene antimisbruikbepaling die van toepassing is op het hele WDRT. De volgende situaties bevatten een weerlegbaar vermoeden van belastingontwijking, waarbij de belastingschuldige dus het tegenbewijs kan leveren: 

  • het splitsen van een effectenrekening waarbij effecten worden verplaatst naar één of meerdere rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of naar rekeningen bij een andere financiële tussenpersoon met het oogmerk om te vermijden dat de totale waarde van de effecten op één rekening meer bedraagt dan 1 miljoen euro;
  • het openen van effectenrekeningen waarbij effecten worden gespreid tussen rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of bij een andere financiële tussenpersoon met het oogmerk om te vermijden dat de totale waarde van de effecten op één rekening meer bedraagt dan 1 miljoen euro;
  • de omzetting van aandelen, obligaties en andere belastbare financiële instrumenten, op naam zodat ze niet langer meer op een effectenrekening worden aangehouden, met het oogmerk om te ontsnappen aan de taks;
  • het onderbrengen van een aan de taks onderworpen effectenrekening in een buitenlandse rechtspersoon die de effecten overplaatst naar een buitenlandse effectenrekening, met het oogmerk de taks te vermijden;
  • het onderbrengen van een aan de taks onderworpen effectenrekening in een fonds waarvan de deelbewijzen op naam worden geplaatst, met het oogmerk de taks te vermijden. 

Deze antimisbruikbepaling is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 30 oktober 2020. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Tax Manager, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.