De toekomst van vastgoed is duurzaam

Vakartikels

Duurzaamheid in de vastgoedsector: voor sommigen al een tastbaar begrip, voor anderen een ver-van-mijnbedshow. De realiteit is dat elke vastgoedprofessional vroeg of laat mee moét in het duurzaamheidsverhaal. Gelukkig gaan grote veranderingen ook vaak gepaard met grote opportuniteiten! Zolang je de concurrentie voor bent natuurlijk… Werp daarom nu al een blik in de toekomst met Philip Dooms, expert duurzaamheid (Baker Tilly) en Tanja De Decker, gecertificeerd belastingadviseur (Baker Tilly).

Wat is jullie voorspelling voor de aanwezigheid van ESG* in de vastgoedsector?

Dooms: “De vastgoedsector wordt aanzien als een zwaargewicht als het gaat om klimaatimpact. Ongeveer 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot is gerelateerd aan gebouwen. We spreken dan o.a. over de bouwmaterialen (types, CO2-voetafdruk en circulariteit) en het energiegebruik van gebouwen. Vanwege de belofte van Europa om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, ligt de vastgoedsector momenteel onder de loep bij de wetgever. Europa heeft beslist dat grote ondernemingen voortaan moeten bewijzen hoe duurzaam ze wel zijn aan de hand van CSRD-indicatoren en/of de taxonomie. Grote bouwbedrijven, projectontwikkelaars en patrimoniumgroepen kunnen dus al niet meer kunnen ontsnappen aan ESG. Maar je hoeft geen mastodont te zijn om te beseffen dat de hele waardeketen aan het veranderen is. De grote ondernemingen zijn afhankelijk van toeleveranciers, aan wie ze zelf duurzaamheidseisen zullen opleggen. Stilaan krijg je dus een doorsijpeleffect naar kleinere ondernemingen.”

Wat is ESG*?

Duurzaamheid (of ESG) kan je definiëren én meten aan de hand van drie aspecten:

  • Environmental of milieu: energie- en waterverbruik, grondstoffen, vervuiling, biodiversiteit, …

  • Social of ‘mens en maatschappij’: welzijn van werknemers, sociale wetgeving, impact op de gemeenschap en consumenten, …

  • Governance of ‘behoorlijk bestuur’: organisatie, ethisch beleid, wettelijke verplichtingen nakomen, ...

Wat betekent de ESG-evolutie voor vastgoedmakelaars?

De Decker: “Om als makelaar te kunnen adviseren én nuanceren, ben je maar beter op de hoogte van de wetgeving die eraan komt. Duurzaamheid zal van overheidswege steeds meer gestimuleerd worden via belastingvoordelen, voordelig lenen, subsidies, etc. Kopers willen uiteraard elk voordeel meepikken om het nettorendement van hun vastgoedinvestering zo hoog mogelijk te houden. Betrouwbaar advies wordt dus belangrijker dan ooit voor een koper. Verder wordt renoveren al snel geassocieerd met een duur prijskaartje en dat kan potentiële kopers afschrikken. Maar het verhaal verandert als een makelaar hen informeert over fiscale gunstmaatregelen, subsidies, etc. Want plots komt er dan heel wat budget vrij. Waar bepaalde investeringen voordien niet haalbaar waren, zijn ze dat nu wel. Ook banken zullen steeds betere voorwaarden aanbieden als je een concreet renovatieplan op tafel kan leggen. Zo zullen ze al snel bereid zijn om meer te financieren en een beperktere eigen inbreng te accepteren.”

 

Dooms: “Als je op vandaag een woning koopt met energiescore F, dan weet je dat je al snel een renovatiebudget van 50.000 euro opzij moet zetten. Maar om haalbare budgetverwachtingen te maken, moet je goed geïnformeerd zijn. Ook hier speelt de makelaar een adviserende rol."

Philip Dooms 2023 - rechthoek

"De duurzaamheidsregelgeving heeft verder ook impact op de waarde van het gebouw zelf. Met verstand van zaken kan je als makelaar accuratere prijzen bepalen voor je verkoopportefeuille. Beter nog, je kan je klant proactief adviseren om al enkele kleine werken uit te voeren en de verkoopwaarde zo aanzienlijk op te krikken.”

En wat betekent de ESG-evolutie voor syndici?

Dooms: “In de opleiding kijken we onder andere ook naar het energiebeheer van gebouwen en hoe je energieverbruik efficiënter kan meten. De opleiding is dus ook zeker een meerwaarde voor syndici, aangezien zij zo het energieverbruik kunnen optimaliseren. Verder kan een basiskennis duurzaamheid van pas komen bij discussies over toekomstige investeringen op de AV. Een investering of aanpassing heeft namelijk een impact op de levensduur en dus ook het rendement of waarde van het gebouw.”

Kan je ons wat meer vertellen over fiscale maatregelen die duurzaamheid stimuleren?

De Decker: “Zeker! De wetgever gebruikt fiscale voordelen om ondernemingen (zelfstandigen en vennootschappen) een duwtje te geven in de richting van groene investeringen. Dit gebeurt o.a. onder de vorm van een investeringsaftrek. Dit jaar bedraagt de gewone investeringsaftrek nog 8%, maar nieuwe wetgeving verhoogt die vanaf volgend jaar naar 10%. Er bestaat reeds een verhoogde investeringsaftrek van 15,5% voor energiebesparende investeringen. Maar, en dat is belangrijk om nu al mee te geven bij verkoop, deze wordt vervangen door thematische aftrekken voor investeringen vanaf 2025! De aftrek bedraagt 40% voor efficiënt energieverbruik, hernieuwbare energie en milieuvriendelijke investeringen. Voor elke 100 euro die je investeert, kan je dus 140 euro fiscaal aftrekken!"

Tanja De Decker 2023 - rechthoek

"Ook voor particulieren wordt fiscaliteit gebruikt als subsidiemiddel, maar die wetgeving komt soms iets trager op gang. Hier is het voordelige tarief van de registratiebelasting voor renovatiepanden een duidelijke duw in de goede richting.

Momenteel geldt in Vlaanderen een registratiebelastingtarief van 12%. Voor de aankoop van de eerste en enige woning kan je nu al beroep doen op een verlaagd tarief van 3%. Als je dan nog eens de belofte aangaat om binnen de 6 jaar serieuze energetische renovaties door te voeren, bedraagt de registratiebelasting nog slechts 1%! Met fiscale voordelen kan een aankoop die op het eerste zicht onrealistisch is, toch haalbaar worden voor kopers.”

Wat kunnen de deelnemers verwachten van de opleiding?

Dooms: “We maken een wandeling door de levenscyclus van een pand. Denk daarbij aan de gebruikte grondstoffen, de verkoop van het afgewerkte pand, de afbraak, … We overlopen enkele cases van zowel nieuwe gebouwen als renovatiepanden. Op basis daarvan gooien we een aantal denkoefeningen in de groep. Het doel is steeds het meest duurzame traject uit te stippelen met het meest optimale rendement en zo’n laag mogelijke taxatie."

ESG valt binnen enkele jaren niet meer weg te denken uit het vastgoedlandschap. De toekomstgerichte vastgoedmakelaar en syndicus is er dus maar beter snel bij!

Schrijf je in voor een van de onderstaande sessies van ‘ESG: impact in de vastgoedsector’ via vivo.be:

Bron: VastGoedFlitsen, CIB, VIVO, 26/04/2024

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.