Europees kaderakkoord sociale zekerheid bij telewerk vanaf 1 juli 2023

Vakartikels

Via een Europees model van kaderakkoord wordt het vanaf 1 juli 2023 mogelijk om in het kader van telewerk het sociale zekerheidsstelsel van de werkstaat te behouden. Deze regeling geldt zolang de werknemer minder dan 50% van zijn arbeidstijd als telewerker in zijn woonstaat uitoefent.

Het kaderakkoord is enkel van toepassing in geval van een gelijktijdige tewerkstelling tussen twee landen: het land waar de zetel van de werkgever is gevestigd en de woonstaat van de werknemer.

Conform de Europese Verordening 883/2004 kan een werknemer slechts aan het sociale zekerheidsstelsel van één land onderworpen zijn. In het geval van gelijktijdige tewerkstelling tussen twee landen zoals hierboven beschreven, was tot op heden de woonstaat bevoegd van zodra er daar een substantiële activiteit werd uitgeoefend. Met substantiële activiteit wordt een activiteit van minimum 25% van de arbeidstijd bedoeld.

Nieuw kaderakkoord door toename van structureel telewerk

Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie en bijhorende lockdownmaatregelen voerden vele bedrijven structureel telewerk in. Omdat telewerk nu meer de norm is geworden, stelde een groep van experten een model van kaderakkoord op dat de EU-lidstaten kunnen ondertekenen. 

Dit kaderakkoord bepaalt een uitzondering op de gewone regels van gelijktijdige tewerkstelling. Wanneer een werknemer werkt in de staat waar de zetel van zijn werkgever is gevestigd en daarnaast telewerkt in zijn woonstaat, kan de werkstaat bevoegd zijn voor sociale zekerheid. Dit kaderakkoord is enkel van toepassing bij telewerk in de woonstaat en niet voor andere activiteiten in de woonstaat (bijvoorbeeld het regelmatig bezoeken van klanten). 

Met een nieuw Europees kaderakkoord wordt bij gelijktijdige tewerkstelling in het kader van telewerk, de werkstaat bevoegd voor de sociale zekerheid. 

De ondertekenende lidstaten gaan akkoord om de werknemer onderworpen te laten aan de sociale zekerheid van de lidstaat waar de zetel van de werkgever is gevestigd zolang de werknemer minder dan 50% van zijn totale arbeidstijd als telewerker in zijn woonstaat werkt.

Volgende landen hebben reeds het kaderakkoord ondertekend: Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederlands, Slowakije, Zwitserland, Finland en Noorwegen. Bij gelijktijdige (tele)tewerkstelling tussen twee van deze landen, kan het kaderakkoord ingeroepen worden.

Wanneer men wenst gebruik te maken van dit kaderakkoord, moet hiervoor een A1-aanvraag worden ingediend in de werkstaat.

Meer weten?

Neem dan zeker contact op met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, of Louise D'hondt, Tax Consultant, of uw dossierverantwoordelijke. Zij beantwoorden graag uw vragen.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.