Europees kaderakkoord sociale zekerheid bij telewerk vanaf 1 juli 2023

Vakartikels

Via een Europees model van kaderakkoord wordt het vanaf 1 juli 2023 mogelijk om in het kader van telewerk het sociale zekerheidsstelsel van de werkstaat te behouden. Deze regeling geldt zolang de werknemer minder dan 50% van zijn arbeidstijd in zijn woonstaat uitoefent.

Conform de Europese Verordening 883/2004 kan een werknemer slechts aan het sociale zekerheidsstelsel van één land onderworpen zijn. Als hij tewerkgesteld is door een buitenlandse werkgever, maar gelijktijdig tewerkgesteld is in dat land en zijn thuisland (bijvoorbeeld door telewerk), dan is hij onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn thuisland vanaf het ogenblik dat hij er een substantiële activiteit uitoefent. Met substantiële activiteit wordt een activiteit van minimum 25% van de arbeidstijd bedoeld.

Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie en bijhorende lockdownmaatregelen voerden vele bedrijven structureel thuiswerk in. Als gevolg van deze veranderende werkomstandigheden werd een overgangsregeling uitgewerkt, die werd verlengd tot en met 30 juni 2023. De bedoeling van deze regeling was dat er geen wijziging zou zijn van de bevoegde lidstaat wanneer een werknemer door telewerk meer dan 25% vanuit de woonstaat zou werken (waar er voor Covid-19 wel grotendeels of uitsluitend in de werkstaat werd gewerkt).

Omdat telewerk nu eerder de norm is geworden dan de uitzondering, stelde een groep van experten een model van kaderakkoord op dat de EU-lidstaten kunnen ondertekenen. De ondertekenende lidstaten gaan er mee akkoord om de werknemer onderworpen te laten aan de sociale zekerheid van de lidstaat waar de zetel van de werkgever is gevestigd zolang de werknemer minder dan 50% van zijn totale arbeidstijd in zijn woonstaat werkt.

De RSZ bevestigde al dat België dit kaderakkoord zal ondertekenen en dat het van toepassing zou zijn vanaf 1 juli 2023. Vandaag is het nog onduidelijk welke andere lidstaten dit akkoord zullen ondertekenen. Wij houden u hiervan uiteraard verder op de hoogte.

Meer weten?

Neem dan zeker contact op met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, of Louise D'hondt, Tax Consultant, of uw dossierverantwoordelijke. Zij beantwoorden graag uw vragen. Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.