Naar een succesvolle verkoop van uw onderneming via een optimalisatie van werkkapitaal

Vakartikels

De verkoop van een onderneming is niet altijd een vooraf gepland traject. Soms staan financiële en strategische spelers onverwacht voor de deur. Daarom is het belangrijk voor ondernemers om, zelfs in stabiele tijden, de mogelijkheid van verkoop in hun achterhoofd te houden. Door proactief te handelen, verkleint u de kans op discussies tijdens het proces.

Maar hoe zorgt u dat uw onderneming verkoopsklaar is? En waar liggen de uitdagingen?

In een reeks artikels nemen we u mee doorheen de verschillende cruciale fases van een kooptraject, van waardecreatie tot aan de voorverkoop. Dit eerste artikel belicht (de optimalisatie van) werkkapitaal en het belang van het creëren van maximale waarde binnen uw onderneming.

Het optimaliseren van werkkapitaal in de aanloop naar een verkoop is een belangrijke strategische overweging om de waarde van uw onderneming te maximaliseren en potentiële kopers aan te trekken.

Wat is werkkapitaal?

Eerst en vooral zoomen we in op de definitie van werkkapitaal. Dit begrip omvat het verschil tussen de kortlopende activa (zoals voorraden, debiteuren en overige kortlopende vorderingen) en kortlopende passiva (zoals crediteuren, overige kortlopende vorderingen, sociale en belastingschulden), aangevuld met het verschil tussen de overlopende rekeningen. 

Deze definitie van werkkapitaal kan variëren. Het is dus van belang dat betrokken partijen in een intentieverklaring, voorafgaand aan de transactie, deze definitie duidelijk formuleren.

Ruime definitie in de praktijk

In de praktijk geven ondernemers vaak geen prioriteit aan het beheer van het werkkapitaal van hun onderneming. Vaak resulteert dit tot een te ruim niveau van werkkapitaalbehoefte. De koper zal deze ruime stand als een normale werkkapitaalbehoefte analyseren, waardoor er discussie ontstaat over de werkelijk nodige behoefte. 

Als verkoper kunt u deze discussie vermijden, door voorafgaand aan de transactie het werkkapitaal te optimaliseren naar een normaal behoefteniveau.

Hoe kunt u uw werkkapitaal optimaliseren?

Een behoefteoptimalisatie kan voortvloeien uit verschillende aspecten binnen het werkkapitaal. We lijsten enkele mogelijke manieren op:

1. Optimalisatie voorraadbeheer: 

Voer een diepgaande analyse naar uw voorraadniveaus en identificeer langzaam bewegende voorraaditems of overtollige voorraad. 

Deze voorraden kunt u verminderen via kortingsacties, klantenaanbiedingen of de voorraadverkoop aan derden. Dit zal uw werkkapitaalbehoefte verminderen en liquide middelen vrijmaken.

2. Optimalisatie debiteurenbeheer (klanten): 

Een belangrijk facet binnen debiteurenbeheer is de omloopsnelheid van de debiteuren, waarbij u in kaart brengt binnen hoeveel dagen een debiteur uw factuur betaalt. Als de omloopsnelheid hoger ligt dan de algemene voorwaarden en verkoopcondities, moet u het incassoproces van openstaande facturen versnellen door middel van intensief debiteurenbeheer (opvolging, aanmaning). Evalueer betalingsvoorwaarden en dwing strengere voorwaarden af. Identificeer daarnaast recurrente risicoklanten en overweeg voorafbetalingen of borgsommen te vragen. Ook deze stap zal uw werkkapitaalbehoefte verminderen en liquide middelen vrijmaken.

3. Optimalisatie crediteurenbeheer (leveranciers): 

Net zoals bij debiteurenbeheer is de omloopsnelheid binnen crediteuren een belangrijk aspect binnen uw werkkapitaalbehoefte. Hierbij is het belangrijk dat de crediteurenperiode hoger ligt dan de omloopsnelheid van uw debiteuren, weliswaar zonder uw leverancierrelaties te schaden. 
Dit kan de kaspositie van uw onderneming verbeteren en de werkkapitaalbehoefte verminderen, omdat u de kasinkomsten van leveranciers gebruikt om openstaande leveranciers af te lossen.

4.    Contractuele verplichtingen: 

Herzie regelmatig contracten en overeenkomsten met uw leveranciers, klanten en andere partners. Benchmark uw huidige leverancierscontracten, zodat u onderbouwde discussies kunt voeren om leveranciersvoorwaarden te drukken. Daarnaast kunt u nieuwe klanten aantrekken door volumekortingen toe te kennen. Op die manier hebben zowel uw onderneming als klanten baat bij een hoge productafname.

5.    Budgetteringsoefening:

Maak op jaarlijkse basis een gedetailleerde budgetteringsoefening voor de komende jaren. Hou bij deze oefening rekening met verschillende scenario’s, zodat u als zaakvoerder efficiënt omgaat met onverwachte economische veranderingen in werkkapitaalbehoeften. Dankzij deze oefening kunt u snel inspelen op veranderingen en slaagt u er in om proactieve maatregelen voor een optimaal werkkapitaal te nemen. Overtollige liquide middelen kunt u gebruiken om investeringen te financieren en uw onderneming klaar te stomen voor de toekomst (voor een eventuele overnemer).

Een goed geoptimaliseerd werkkapitaal zorgt voor een soepele(re) cashflow, waardoor uw bedrijf beter aan lopende verplichtingen voldoet en financiële stabiliteit behoudt.

Besluit

Het is duidelijk dat werkkapitaaloptimalisatie cruciaal is voor het succes van uw bedrijf. Het heeft immers een directe impact op de operationele efficiëntie en liquiditeit. Een goed geoptimaliseerd werkkapitaal zorgt voor een soepele cashflow. Zo kan u beter aan lopende verplichtingen voldoen en financiële stabiliteit behouden. Verder helpt het bij het verminderen van kapitaalgebonden kosten, wat extra ruimte vrijmaakt voor investeringen in groei en innovatie. Het biedt ook flexibiliteit en veerkracht, waardoor u snel kunt reageren op veranderende marktomstandigheden. 

Kortom, werkkapitaaloptimalisatie is essentieel voor het waarborgen van de financiële gezondheid van uw onderneming en voor het creëren van duurzaam succes op lange termijn.
 

De essentie

  • Goed ondernemingsbeheer biedt opportuniteiten om maximale waarde te creëren en het onderste uit de kan te halen qua overnameprijs voor uw bedrijf.
  • Het optimaliseren van werkkapitaal in de aanloop naar een verkoop is een belangrijke strategische overweging om de ondernemingswaarde te maximaliseren en potentiële kopers aan te trekken.
  • In de praktijk blijkt vaak een te ruim niveau van werkkapitaalbehoefte.
  • Er zijn diverse manieren van behoefteoptimalisatie mogelijk, van het optimaliseren van voorraadbeheer tot budgetteringsoefeningen.
  • Werkkapitaaloptimalisatie heeft een directe impact op onder meer operationele efficiëntie en liquiditeit.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Jasper De Decker, Manager Corporate Finance of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.