Nieuwe fiscale maatregelen

Vakartikels

Wat betekenen de nieuwe fiscale maatregelen van de programmawet Begrotingsopmaak 2021 voor u als burger? Wij zetten het voor u op een rijtje. 

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die zouden worden ingevoerd, die een impact kunnen hebben op uw personenbelasting.

Niet-indexering van de fiscale uitgaven

Voor de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023 zullen een reeks belastingverminderingen en –vrijstellingen niet worden geïndexeerd, zoals dit normaal wel het geval is. Concreet betekent dit dat de maximumbedragen voor deze belastingverminderingen gelijk zullen blijven aan het niveau van 2019. 

De uitzondering op de regel betreffen de maximumbedragen voor het pensioensparen. Deze zullen wel nog worden geïndexeerd in 2020. Met andere woorden, kan u in 2020 voor maximaal 990 euro aan pensioensparen doen aan 30% belastingvermindering en voor maximaal 1.270 euro aan 25% belastingvermindering. Vanaf 2021 wordt ook voor het pensioensparen de indexatie stopgezet tot en met 2023.  

Met deze maatregel probeert de overheid te besparen, opdat andere uitgaven kunnen worden gefinancierd, waaronder de extra uitgaven in de gezondheidssector als gevolg van de COVID-19 crisis.  

Aanpassing belastingvermindering voor kinderopvang

De overheid wil de kosten voor de opvang van kinderen verlichten. Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt in 2020 verhoogd van 11,20 euro naar 13 euro. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd, wat tot nu toe niet het geval was. De belastingvermindering van 45% zou voor alleenstaande ouders ook nog worden vermeerderd met 30% belastingvermindering (afhankelijk van het inkomen). Ook de leeftijdsgrenzen worden opgetrokken: van 12 naar 14 jaar en van 18 naar 21 jaar. 

Voortaan zullen ook de uitgaven voor professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Een attest blijft noodzakelijk om van deze belastingvermindering te genieten

Belastingvrije som voor mantelzorg

Elke belastingplichtige die een familielid in huis neemt om ervoor te zorgen, zou een verhoogde belastingvrije som kunnen genieten vanaf inkomstenjaar 2020, op voorwaarde dat het gaat om een hulpbehoevende (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar. 

Fiscale regularisatie

In de programmawet maakt men komaf met het stelsel van fiscale en sociale regularisatie vanaf 1 januari 2024. Een belastingplichtige die een illegale fiscale toestand wil rechtzetten, krijgt nog de tijd tot einde 2023. Hierna zullen fraudeurs administratief en strafrechtelijk vervolgd worden. 

Bankrekeningen

Het Centraal AanspreekPunt (CAP) is een centrale databank met informatie over bankrekeningnummers en bepaalde financiële contracten die door particulieren en  rechtspersonen worden gehouden. Volgens de programmawet wordt het voortaan ook verplicht om de gegevens over het saldo van diezelfde bankrekeningen en contracten te vermelden. Dit heeft tot doel om de fiscale fraude nog beter bloot te leggen en te bestrijden. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Tax Manager, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.