Overzicht aftrekbaarheid kosten AJ 2025

Vakartikels

Kosten die gemaakt worden voor de economische activiteit van een onderneming, zijn in beginsel fiscaal aftrekbaar. Voor bepaalde kosten echter voorziet de fiscale wetgeving in een aftrekbeperking. Deze worden ook ‘verworpen uitgaven’ genoemd. 

Hieronder een nuttig overzicht van courante kosten waarvoor een fiscale aftrekbeperking geldt op het vlak van vennootschapsbelasting of btw voor boekjaar 2024 (aanslagjaar 2025).

Dit document bevat een samenvattend, niet exhaustief overzicht en kan derhalve enkel als algemene leidraad dienen. Voor informatie over de fiscale behandeling van welbepaalde kosten in specifieke situaties kan u contact opnemen met Baker Tilly. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.