Private equity: de ideale partner voor uw KMO?

Vakartikels

Het bedrijf is op een kantelpunt gekomen en de aandeelhouders denken na over de toekomst van de onderneming. Van stoppen wil de bedrijfsleider nog niet weten en misschien is er zelfs de ambitie om nog verder te groeien. Groeiambities vergen bijkomende investeringen die risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s wensen de aandeelhouders soms niet alleen te dragen. In dat geval kan een externe kapitaalverschaffer de oplossing bieden.

Baker Tilly

Daarnaast maakt het bedrijf vaak een groot deel van het totale vermogen van de ondernemer uit. Een gedeeltelijke verkoop van de onderneming aan een investeringsmaatschappij/private equity (PE) kan voor de nodige rust en zekerheid zorgen omdat het familiaal vermogen deels wordt veiliggesteld.
 

Wat is private equity?

Een investeringsmaatschappij is een bedrijf of fonds dat in andere bedrijven investeert. Private equity gaat op zoek naar waardecreatie in een onderneming en tracht een rendement te realiseren. Dit doen ze hoofdzakelijk via een combinatie van slimme financieringsconstructies, balansoptimalisaties, operationele verbeteringen en groei (organisch, maar even goed via overnames).

In tegenstelling tot een strategische koper (sectorgenoot) die meestal 100% van de aandelen wil verwerven, biedt private equity de flexibiliteit om aan meerdere behoeften van de ondernemer tegemoet te komen. Indien de aandeelhouders dus zouden beslissen om slechts een deel van de aandelen te verkopen, kunnen zij op termijn - ook financieel - van alle bovenstaande optimalisaties mee de vruchten plukken.

In tegenstelling tot een strategische koper (sectorgenoot) die meestal 100% van de aandelen wil verwerven, biedt private equity de flexibiliteit om aan meerdere behoeften van de ondernemer tegemoet te komen. Indien de aandeelhouders dus zouden beslissen om slechts een deel van de aandelen te verkopen, kunnen zij op termijn - ook financieel - van alle bovenstaande optimalisaties mee de vruchten plukken. Private equity heeft in sommige kringen geen al te beste naam. Dit komt door een aantal excessen. In die gevallen hadden investeringsmaatschappijen (veel te) veel leningen in de onderneming gestopt. Dit kan bij de minste tegenslag meteen sterke consequenties hebben. Dit gebeurt op vandaag - onder andere omdat banken voorzichtiger zijn geworden - veel minder.

Het uiteindelijke doel van iedere investeringsmaatschappij is om aandeelhouderswaarde te creëren en dit met zo’n beperkt mogelijk risico.

Wat met de toekomst van het bedrijf?

Vaak doet een instap van een PE het bedrijf sneller groeien. Naast het gegeven dat u gebruik kan maken van de kennis, ervaring en netwerk van de investeerders is er de mogelijkheid van een injectie van bijkomende middelen. Deze kunnen worden aangewend om nieuwe producten op de markt te brengen, te internationaliseren, of zelf een bijkomende strategische overname te doen.

Bovendien haalt u met een investeringsmaatschappij een externe kritische visie binnen die u als ondernemer scherp houdt en de bestaande visie en strategie uitdaagt.

Ook op persoonlijk vlak kan een gedeeltelijke verkoop aan een investeringsfonds een aantrekkelijke piste zijn. Naast het gegeven dat u zich kan focussen op de zaken waar u best in bent, krijgt u er een sparringpartner met gelijke belangen bij.

Wat verandert er in mijn onderneming na de instap van een investeringsmaatschappij?

In de meeste gevallen zal de onderneming na een (gedeeltelijke) overname door een PE als vanouds en met dezelfde medewerkers doorgaan. Investeringsmaatschappijen hebben de neiging om de cultuur van de verworven KMO te handhaven en de eigenheid van het bedrijf echt te behouden.
 

Hoe werkt zo'n PE-investering waar de ondernemer terug mee instapt?

Bijna alle PE- investeringen voeren een transactie uit door middel van de oprichting van een nieuwe koopholding (NewCo) die de onderneming(en) voor 100% overneemt. Naast de bancaire financiering - die meestal wordt geregeld door de investeerders - stort het investeringsfonds samen met u als ondernemer (in een af te spreken verhouding) eigen middelen in de NewCo.

Belang van de juiste investeringspartner

Het is belangrijk dat het bedrijf en de private equity zowel op persoonlijk als op strategisch vlak op éénzelfde lijn zitten. Er zijn sterke verschillen tussen de KMO investeringsmaatschappijen onderling. Zo hebben ze elk hun eigen investeringshorizon (sommige fondsen streven naar rendementen op 5 jaar tijd, anderen participeren langer dan 15 jaar in éénzelfde onderneming), mate van betrokkenheid (operationeel vinger aan de pols of eerder vanop een afstand), beleidsbeslissingen (jaarlijks dividenden uitkeren of winsten in het bedrijf houden en herinvesteren), minderheid/meerderheidsparticipatie,…

Bij Baker Tilly Corporate Finance kunnen wij u begeleiden bij het hele traject en niet in het minst, u helpen bij het selecteren van de juiste investeringspartner.