Strategische transformatiesteun voor de vernieuwende onderneming

Vakartikels

Stilstaan is geen optie in de steeds sneller evoluerende bedrijfswereld . De toekomst begint vandaag. Strategische veranderingen zijn meestal ingrijpend en kosten vaak veel. In deze onzekere tijden zien we dat ondernemingen aarzelen om het veranderingsproces op te starten. De Vlaamse strategische transformatiesteun kan het duwtje in de rug zijn, dat nodig is om een project in gang te zetten. 

Waarvoor kan de steun bekomen worden?

1. Voor veranderingsprocessen met een positieve impact op de Vlaamse economie

Het veranderingsproces moet niet alleen een impact hebben op het niveau van de onderneming zelf, maar moet ook het economisch weefsel in Vlaanderen op een duurzame wijze versterken.

Een voorbeeld:
Een onderneming wil een nieuwe activiteit in de circulaire economie starten, met nieuwe toeleveranciers en kennispartners. Hiervoor moet een nieuwe machinelijn gebouwd worden, wat een substantiële investering betekent. Deze onderneming kan de Vlaamse transformatiesteun aanvragen als ze het positief effect van haar transformatieproject op de Vlaamse economie kan aantonen. 

2. Essentiële investeringen en opleidingen

De steun wordt gegeven voor investeringen en opleidingen die essentieel zijn om het transformatieproject door te voeren. De investeringen moeten terug te vinden zijn in het actief van de ondernemingsbalans en worden afgeschreven als vaste activa. 

In ons voorbeeld zal de onderneming de investering in de machinelijn in rekening mogen brengen. Als de nieuwe productielijn vereist dat de werknemers bijkomende opleidingen volgen om hun kennis en vaardigheden te vergroten, kunnen deze opleidingskosten ook opgenomen worden in de steunaanvraag.

Voor wie is de steun bestemd?

Zowel voor KMO’s als voor grote ondernemingen.
De hoofdactiviteit van de onderneming moet opgenomen zijn in de lijst van NACE-codes van sectoren die in aanmerking komen voor de steun.

Ondernemingen kunnen ook samen een project indienen op voorwaarde dat ze met minstens drie bedrijven samenwerken in het project. Deze ondernemingen mogen geen deel uitmaken van dezelfde bedrijvengroep.

Voor de investeringen door grote ondernemingen, wordt de steun alleen toegekend indien de investeringen in een geografische “steunzone” worden gerealiseerd. Voor hen gelden ook bijkomende voorwaarden

Gezamenlijke projecten kunnen ook rekenen op steun

Instapdrempels

De opleidingskosten en het bedrag van de investeringen binnen het project moeten over een periode van drie jaar een minimale drempel overschrijden. 

  • Voor een kleine onderneming is de minimumdrempel
    • voor investeringen: EUR 1.000.000, en 
    • voor opleidingskosten: EUR 100.000;
  • Voor een middelgrote onderneming verdubbelen de minimumbedragen;
  • Voor een grote onderneming liggen de drempels op het drievoudige

Steun voor transformatieprojecten met significante kostprijs

Indien het project wordt ingediend door samenwerkende ondernemingen worden de drempels nog anders bepaald. We gaan hier niet dieper op in omdat dit ons te ver zou leiden.

Hoeveel bedraagt de steun?

De basissteun bedraagt 8% voor de investeringen en 20% voor de opleidingskosten.
De totale steun is begrensd tot EUR 1.000.000.
Indien het transformatieproject op duurzame wijze bijkomende tewerkstelling creëert, kan hier nog een bonussteun bovenop komen.

Procedure

Via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kan de aanvraag tot strategische transformatiesteun opgestart worden. De onderneming zal daarbij het transformatieplan moeten voorleggen. Dit plan moet opgesteld worden volgens de leidraad die door de overheid wordt ter beschikking gesteld. Niet alleen de kwaliteit van het plan is belangrijk, ook de tijdige indiening is cruciaal. De aanvraag moet ingediend worden de maand voorafgaand aan deze waarin de werkelijke start van de opleidingen en investeringen gebeurt. 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun
 

Tijdelijke uitbreiding voor COVID-19-investeringen

De strategische transformatiesteun wordt tijdelijk uitgebreid voor investeringen voor het produceren en aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten, zoals medische hulpmiddelen en instrumenten voor dataverzameling. 
Het steunpercentage hiervoor is opgetrokken tot 50%. De voorwaarde van de regionale steunzone valt weg voor grote ondernemingen en de minimale instapdrempels worden drastisch verlaagd. 
Deze versoepeling is gebonden aan een strikt tijdskader: 

  • alleen voor investeringen gestart vanaf 1 juni 2020; en
  • de aanvraag moet ingediend zijn voor 1 november 2020; en
  • het project binnen een periode van zes maanden voltooid zijn.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Ann Gobien, Legal Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.