Subsidiemogelijkheden voor innovatieve ondernemingen

Vakartikels

Innovatie is voor ondernemingen een noodzakelijke stap om competitief en weerbaar te blijven binnen een sterk evoluerende markt. Met subsidies wil de overheid Vlaamse bedrijven die investeren in een innovatief verbetertraject bijstaan. In volgende artikel vindt u een overzicht van deze ondersteuningsmogelijkheden 
 

Haalbaarheidsstudie O&O

Een onderzoek lanceren naar de haalbaarheid van een innovatief idee? Dan kan u beroep doen op de O&O haalbaarheidsstudie. Deze subsidie financiert onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatief idee als voorbereiding voor verder onderzoek en ontwikkeling. 

Een haalbaarheidsstudie is vooral gericht op uitdagende technische en/of wetenschappelijke aspecten van het innovatief idee. Daarnaast kunnen ook businessmodel innovatie, diensteninnovatie of eventuele vragen rond intellectuele eigendom onderzocht worden. Het opzetten van een haalbaarheidsstudie zorgt dat risico’s en onzekerheden worden beperkt voor de effectieve opstart van de ontwikkeling. 
 

Als ondernemer moet u blijven innoveren om competitief en weerbaar te blijven. 

Ontwikkelingsproject

Bij het concreet uitwerken van een innovatief idee, zijn er vaak bijkomende kennis en vaardigheden nodig. Bovendien houdt een innovatie ook risico’s en uitdagingen in voor ondernemingen.

In dit geval kan u beroep doen op steun voor ontwikkelingsprojecten voor innovaties. Dit gaat om financiële steun voor de ontwikkeling van nieuwe of vernieuwende producten, processen, diensten of concepten. 

Onderzoeksproject

Aan een baanbrekende innovatie zijn ook grote uitdagingen verbonden die bijkomende kennis vragen. Hiervoor is er vaak bijkomend onderzoek vereist. Deze eerste stap in de ontwikkeling vormt immers een belangrijke basis voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten.

Met deze subsidie worden onder meer personeelskosten en andere kosten (technologisch en niet-technologisch) verbonden aan dit onderzoekstraject gesubsidieerd.

Kmo-groeisubsidie - innovatie

Een innovatief product, dienst of technologie op de markt brengen? Met de KMO-groeisubsidie kan u extern strategisch advies inwinnen om concrete uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met het opschalen van innovatieve producten of technologieën. Ook het aanwerven van een strategische profiel om een go-to-marketstrategie uit te werken en uit te rollen, valt onder deze subsidie.

Zo kan u de groeisprong maken die uw bedrijf boost en zo extra kennis (via samenwerking en/of via aanwerving) inschakelen om uw ambities concreet te maken.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing O&O - BELSPO

Stelt uw onderneming onderzoekers te werk binnen onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten? Of werkt u samen met kennisinstellingen voor O&O? In dit geval kan uw onderneming een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing krijgen. Deze vrijstelling kan oplopen tot 80%. 

Regionale subsidies

Ook in de gemeentes waarin u gevestigd bent, zijn er soms subsidiemogelijkheden.

Een voorbeeld is de ontwrichte zonesteun. Voor bedrijven die door investeringen extra werkgelegenheid creëren binnen afgebakende steunzonen, geldt een vrijstelling op doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 25% op nieuwe arbeidsplaatsen voor een periode van 2 jaar. Dit komt overeen met een besparing van gemiddeld 4 à 5 % op de loonkost van de nieuwe arbeidsplaatsen. 

Het is dus zeker interessant om via uw lokaal bestuur na te gaan of u aanspraak kan maken op regionale subsidies.

Ook binnen uw gemeenten kan u aanspraak maken op bepaalde subsidies. 

De essentie 

  • De haalbaarheidsstudie subsidieert onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatief idee 
  • Voor het opdoen van nieuwe vaardigheden of kennis bij de ontwikkeling van een innovatie, kan u beroep dan op ontwikkelingsproject 
  • Een onderzoeksproject financiert bijkomend onderzoek bij de ontwikkeling van innovatief idee. 
  • De KMO-groeisubsidie biedt ondersteuning bij het vermarkten van een innovatief product, dienst of technologie 
  • Op het loon van werknemers binnen O&O kan uw onderneming een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing krijgen
  • Ook in de gemeentes waarin u gevestigd bent, zijn er soms subsidiemogelijkheden.

Denkt u eraan om te innoveren?

Onze ervaren subsidie-experten matchen uw project met de beste passende subsidie. Wij gidsen u graag doorheen het complete subsidiedossier. Dankzij de ‘no cure, no pay’-formule hoeft u niets te betalen als u de subsidie op het einde van de rit niet in de wacht sleept. 

Vrijblijvend kennismaken met onze experten? Maak dan zeker een afspraak om alle subsidiemogelijkheden te ontdekken via onderstaande link.

Vraag uw subsidieadvies aan