Tolerantie thuiswerkdagen: officiële verlenging naar 34-dagenregel in dubbelbelastingverdrag België-Luxemburg

Vakartikels

De tolerantieregel van 24 werkdagen buiten de gebruikelijke werkstaat, die werd voorzien voor Belgische en Luxemburgse inwoners, wordt officieel opgetrokken naar 34 dagen (BS 20/03/2023). Tijdens deze periode zal thuiswerk geen fiscale gevolgen hebben. 

Overeenkomstig artikel 15 van het dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en Luxemburg (hierna DBV), worden lonen, salarissen en soortgelijke beloningen belast in het land waar de werkgever is gevestigd wanneer de activiteit daar fysiek wordt gepresteerd. Dit is in lijn met het OESO-modelverdrag en dus zo goed als alle dubbelbelastingverdragen.

Als gevolg van dit artikel worden Belgische inwoners die tewerkgesteld zijn door een Luxemburgse werkgever, belast in België voor de dagen dat zij in België fysiek hun activiteit uitoefenen (en dus niet in Luxemburg aanwezig zijn). Dit betekent dat een Belgisch inwoner voor iedere thuiswerkdag belastbaar is in België.

Op 1 januari 2015 voerden de Belgische en Luxemburgse overheden een tolerantie in die werknemers toelaat om hun activiteit gedurende maximaal 24 dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat uit te oefenen en toch belastbaar blijven in hun gebruikelijke werkstaat. Het gaat bijvoorbeeld om een Belgische inwoner die tewerkgesteld is door een Luxemburgse vennootschap en die maximaal 24 dagen fysiek kan werken in België en alsnog volledig in Luxemburg belastbaar zal zijn op zijn salaris (het kan gaan om thuiswerkdagen, maar eveneens werkdagen op een andere locatie dan de domicilie).

Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie raakte thuiswerk steeds meer ingeburgerd. Dit zorgde ervoor dat werknemers meer fysiek aanwezig waren in hun woonstaat. Als gevolg hiervan ondertekenden België en Luxemburg op 31 augustus 2022 een Avenant aan het DBV, waarin de tolerantie van 24 dagen werd opgetrokken naar 34 dagen. Deze tolerantie werd van kracht op 1 januari 2022.

Het Protocol met de verlenging werd op 20 maart 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waardoor deze maatregel officieel in werking treedt.

Meer weten?

Hebt u vragen over het dubbelbelastingverdrag? Neem dan zeker contact op met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, of Louise D'hondt, Tax Consultant, of uw dossierverantwoordelijke. Zij beantwoorden graag uw vragen. Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.