Uw knowhow beschermen: hoe doet u dat?

Vakartikels

Bedrijfsgeheimen zijn sinds 2018 beter beschermd door de wet. Inbreuken worden strenger bestraft. Maar u moet zelf wel actie ondernemen om van deze bescherming te kunnen genieten. Hoe pakt u dit efficiënt aan?

In eerdere nieuwsbrieven informeerden we u al over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (patenten, auteursrechten, merken). Maar hoe kan uw onderneming haar knowhow of bedrijfsgeheimen goed beschermen? 

Geheimhouding” is het sleutelwoord, maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Een onderneming werkt met werknemers waarvan sommige op zoek gaan naar andere professionale uitdagingen. En dan gebeuren wel eens onrechtmatige zaken.

Een verhaal gebaseerd op ware feiten: een ambachtelijk vleesbedrijf actief in de productie van salami

De onderneming heeft voor haar salami een geheime en unieke kruidenmix samengesteld. Het product zorgt voor een mooie omzet. Een werknemer die aan de productielijn instaat voor de kruidenmix (en die dus het unieke recept kent), verlaat het bedrijf om te gaan werken in een veel groter concurrerend bedrijf.

Enige tijd later merkt de ondernemer op dat bij zijn klanten salami wordt verkocht met net dezelfde kruidenmix. Tegelijk ziet hij de eigen omzet dalen. Na wat onderzoek wordt duidelijk dat de ex-werknemer het geheime recept heeft meegenomen en doorgegeven aan de concurrent.

Vroeger was het zeer moeilijk om iets te ondernemen tegen dergelijke praktijken. Het recept voldoet immers niet aan de vereisten van auteursrechten. Het recept is ook geen uitvinding volgens de spelregels van patenten. En bovendien is het merk van de kleine onderneming niet sterk genoeg om de salami van de grote concurrent in de verkoop tegen te houden.

Sinds de wet van 2018 op de bescherming van bedrijfsgeheimen heeft deze onderneming mogelijk wel enkele wapens in handen om zich te verdedigen in dergelijke situaties.

Wanneer is een bedrijfsgeheim beschermd?

Een bedrijfsgeheim:

 • moet geheim zijn. Dit betekent dat het niet algemeen bekend mag zijn en ook niet gemakkelijk toegankelijk mag zijn voor personen uit de sector
 • moet een commerciële waarde hebben, net omdat het geheim is.

Enkele voorbeelden van bedrijfsgeheimen die kunnen beschermd worden, zijn formules, recepten, een klantenbestand, werkprocessen, technische kennis,…

De onderneming moet ook voldoende actie ondernemen om het geheim te bewaren. De persoon die het geheim bezit, moet maatregelen hebben getroffen om het bedrijfsgeheim “geheim” te houden. 

Wat moet een onderneming doen om het bedrijfsgeheim “geheim” te houden?

De onderneming moet redelijke maatregelen nemen, zoals bv.:

 • een fysieke beveiliging (afgesloten kast, kluis,…);
 • een digitale beveiliging (wachtwoorden, encryptie,…);
 • contractuele bepalingen: geheimhoudingsplicht en niet-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst;
 • inschakeling van het i-Depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Het kan nuttig zijn om een idee te deponeren, zodat u later kan aantonen dat u het bedacht heeft en vanaf wanneer het idee bestond.

Actie vereist!

Als de onderneming geen of onvoldoende maatregelen neemt, dan genieten haar bedrijfsgeheimen deze wettelijke bescherming niet.

Wanneer pleegt iemand een inbreuk op de wet?

 • Bij een “onbevoegde toegang” tot documenten, materialen, voorwerpen,… die het bedrijfsgeheim bevatten, bv. het kopiëren van bestanden door een werknemer op het einde van de tewerkstelling, zonder dat hier een goede verklaring voor is.
 • Een schending van de geheimhoudingsplicht.
 • Een inbreuk op een contractuele verplichting die het gebruik van het bedrijfsgeheim beperkt.
 • Het produceren of in de handel brengen van goederen waarbij het bedrijfsgeheim onrechtmatig gebruikt wordt.

Wie kan worden aangesproken?

 • De persoon die het bedrijfsgeheim onrechtmatig in bezit heeft genomen.
 • Ook de derde aan wie de overtreder het geheim heeft doorgegeven, kan worden aangesproken. Vereist is dat deze derde - op het ogenblik dat hij op de hoogte wordt gesteld van het bedrijfsgeheim - wist of had moeten weten dat dit onrechtmatig verkregen is. 

Welke acties kan de onderneming ondernemen?

 • Instellen van een vordering tot staking om het onrechtmatig handelen te doen stoppen.
 • Beslag leggen op of het terugroepen van de goederen (tot zelfs de vernietiging van de goederen), die via het bedrijfsgeheim zijn geproduceerd of in de handel gebracht.
 • Het eisen van een verbod tot verdere productie.
 • De vordering van een schadevergoeding.

Wat als een bedrijfsgeheim onrechtmatig wordt gebruikt?

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Anne Roucourt, Legal Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.