Vlaamse jobbonus voor werknemers en ambtenaren

Vakartikels

De Vlaamse regering voerde recent een nieuwe premie in voor werknemers en statutaire ambtenaren met een gemiddeld maandloon lager dan € 2.500,00 bruto/maand.

Om in aanmerking te komen voor deze premie, gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer betaalt als loontrekkend werknemer de normale socialezekerheidsbijdrage (13,07%), of de persoon is statutair ambtenaar;
  • Het gemiddeld maandloon bedraagt minder dan € 2.500,00 bruto/maand (berekening op basis van RSZ-gegevens);
  • De persoon in kwestie woont in het Vlaamse Gewest op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar;
  • Hij of zij heeft de officiële pensioenleeftijd nog niet bereikt.

Bepaalde categorieën zijn uitgesloten:

  • Geneesheren in opleiding tot specialist;
  • Leerlingen, stagiaires en andere jongeren tijdens de periode van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid;
  • Betaalde sportbeoefenaars beperkt tot het forfait;
  • Jobstudenten waarvoor de werkgever enkel de solidariteitsbijdrage betaalt.

Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering personen met een laag inkomen stimuleren om aan de slag te gaan en aan het werk te blijven. De jobbonus zal automatisch toegekend worden door de Vlaamse overheid en hangt af van het gemiddelde maandelijks brutoloon. Hoe lager het loon, des te hoger de premie:

  • Gemiddeld loon lager dan € 1.800,00 bruto/maand: premie van maximaal € 600,00/jaar bij voltijdse tewerkstelling;
  • Gemiddeld loon tussen € 1.800,00 bruto/maand en € 2.500,00 bruto/maand: premie tussen € 0,00 en € 600,00/jaar, die afneemt naargelang men meer verdient.

Bedraagt de jobbonus minder dan € 20,00 (voltijds) of minder dan € 10,00 (deeltijds)? Dan wordt deze niet uitbetaald.

De Vlaamse overheid controleert op basis van RSZ-gegevens wie recht heeft op een jobbonus. De werknemer of ambtenaar moet zelf geen aanvraag indienen. Ook het sociaal secretariaat of sociale dienstverlener moet hiervoor niets verwerken. De Vlaamse overheid informeert deze werknemers/ambtenaren per brief en vraagt hen om hun rekeningnummer te registreren via Mijn Burgerprofiel.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/jobbonus

Bron:  1 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus,BS 5 juli 2022.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.