Wat na de coronashock?

Vakartikels

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie en de lockdownmaatregelen in maart 2020 hebben de federale en gewestelijke overheden heel wat maatregelen genomen om ondernemers tijdens deze moeilijke periode te ondersteunen. Zo werd er uitstel verleend voor de betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, RSZ en inkomstenbelastingen. Tegelijk versoepelde de federale regering de voorwaarden voor technische en economische werkloosheid. Bedrijven en zelfstandigen genoten tal van steun- en subsidiemaatregelen en banken werden aangemaand om betalingsuitstel te verlenen. En dit is nog maar een kleine greep uit de tijdelijke COVID-19 maatregelen. 

Zowel consumenten als ondernemers moeten over een flinke dosis veerkracht beschikken om de economische activiteit te laten herstellen tot het normaal niveau van voor de COVID-19-pandemie. Gelukkig behoren ondernemers tot de groep van de meest positief ingestelde individuen.

Om een doorstart te maken heeft men als ondernemer in eerste instantie voldoende werkkapitaal nodig. Of anders gezegd: een liquiditeitsbuffer waarmee men kortlopende schulden kan betalen. De elementen die het werkkapitaal beïnvloeden, zijn klantenvorderingen, voorraden en leveranciersschulden. 

Voldoende werkkapitaal als liquiditeitsbuffer

Het is dus belangrijk om een goede inningsprocedure te voorzien. Daarnaast kunt u ook het aantal dagen klantenkrediet beperken, door bijvoorbeeld te werken met voorschotten of via factoring 80 tot 90% van uw facturen te financieren. Bij een stille factoring weten uw klanten zelfs niet dat facturen aan een factoringmaatschappij overgedragen werden. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om slechts één verkoopfactuur te verkopen in plaats van de volledige portefeuille van facturen.

Een tweede belangrijk element van het werkkapitaal is een goed voorraadbeheer. Vermijd traag roterende voorraden en ga na of u uw productgamma – al dan niet tijdelijk of permanent - kunt inperken.

Bij beperkte liquiditeiten onderhandelt u met uw leveranciers beter een spreiding van betaling dan een korting voor contante betaling. 

Alleen maar de vinger op de knip?

De voorbije maanden analyseerden heel wat ondernemers grondig hun uitgaven en schrapten ze onnodige uitgaven. Tegelijk werden investeringsplannen soms uitgesteld of opgeborgen. Voor het personeel werd tijdelijke werkloosheid aangevraagd, waardoor sommige ondernemingen tijdelijk hun activiteiten stopzetten.

Voor ondernemingen die in moeilijkheden dreigen te raken, zal een loutere sanering niet volstaan. Zij hebben nood aan herstructurering, aan een herstelplan voor de toekomst van de onderneming. 

Voor ondernemingen in moeilijkheden: een loutere sanering zal niet volstaan.

Tijdens het opstellen van het herstelplan moet men onder meer de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat is de levensvatbare omvang van de onderneming?
  • Welke producten of activiteiten geven de hoogste toegevoegde waarde? Stoten we producten met een lage marge af?
  • Waar zitten de cash cows?
  • Hoe kunnen we innovatief zijn? Hoe verkrijgen we een unieke marktpositie?
  • Moeten we investeren? Hoe gaan we dit financieren?
  • Behouden we de klassieke verkoopkanalen, of gaan we uitbreiden naar e-commerce?
  • Hoe vermijden we dat een nieuwe aanpak nieuwe problemen veroorzaakt?
  • Welke managementskills zijn nodig om een herstelplan succesvol uit te voeren?

Om het succes van het herstelplan te kunnen meten, is het belangrijk dat de onderneming een proactieve rapportering opstelt en KPI’s bepaalt. De rapportering mag niet enkel de gerealiseerde resultaten weergeven, maar moet ook een vergelijking met de budgetten omvatten én een prognose die toelaat om tijdig bij te sturen. 

Daarnaast is het ook belangrijk om regelmatig na te gaan of de gekozen strategie de juiste is en zo niet, welke alternatieven beschikbaar zijn.

Baker Tilly is uw sparring partner bij het opstellen en uitvoeren van een herstelplan en kan een rapportering op maat van uw onderneming uitwerken.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Kris Tackaert, Director / Accountant & Belastingconsulent, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.