Zal de “kaasroute” binnenkort verleden tijd zijn?

Vakartikels

Verplichte registratie voor buitenlandse notariële schenkingsakten? Buitenlandse notariële schenkingsakten zijn nu niet onderworpen aan de Belgische registratieverplichting. Hierdoor kan er een belastingvrije overdracht van roerende goederen gerealiseerd worden, zonder dat er sprake is van belastingontduiking. 

Belgische notariële schenkingsaktes moeten verplicht geregistreerd worden, met als gevolg dat de schenking belast wordt. In Vlaanderen geldt een vast tarief van 3 % (tussen partners en in rechte lijn) of van 7% (vrienden, zijverwanten,..). Er bestaan ook afwijkende tarieven, bijvoorbeeld voor familiale vennootschappen of goede doelen. 

Buitenlandse notariële schenkingsaktes moeten niet verplicht geregistreerd worden. De niet-registratie heeft tot gevolg dat de schenking niet belast wordt. Dit is interessant in geval van een schenking van aandelen of deelbewijzen op naam, een schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik, een schenking met een restschenking of een schenking van vorderingen op de eigen vennootschap. Deze niet-belastbare weg, de “ Kaasroute“ (die haar naam dankt aan het feit dat vaak gekozen wordt voor een Nederlandse notariële akte), is volledig legitiem en aanvaard. Althans tot nu, want hier dreigt verandering in te komen… 

Er is recent een wetsvoorstel ingediend om een einde te stellen aan de niet-belastbare weg via de buitenlandse notaris. Het wetsvoorstel stelt eenzelfde fiscale behandeling voorop voor alle notariële akten. Ook buitenlandse notariële aktes zouden onderworpen worden aan de registratieverplichting. Hierdoor zou ook de schenking van roerende goederen via Nederlandse notarissen in België belast worden. 

Handgiften en bankgiften van roerende goederen zouden niet geviseerd worden, als dit in volle eigendom is en zonder bijzondere voorwaarden. Dan is er immers geen notariële akte nodig. Om bijzondere voorwaarden vast te leggen zal mogelijk wel een notariële akte nodig zijn. Denk hierbij aan voorbehoud van vruchtgebruik, restschenking, enz.

We wachten samen met u de parlementaire behandeling af, maar het zou snel kunnen gaan. Het huidige wetvoorstel voorziet immers geen overgangsperiode. De wet zal in werking treden 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Moet u nu halsoverkop naar een Nederlandse notaris hollen? Neen, zoals het spreekwoord zegt “is haast en spoed zelden goed”. Dat is ook hier het geval.
Maar misschien zit u al in een vergevorderd stadium met uw persoonlijke planning waarin een schenking via buitenlandse notaris is opgenomen? Dan lijkt het ons wel aangewezen om te overwegen een versnelling hoger te schakelen.
 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Miek Vandecasteele, Senior Estate Planner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.