Advies en expertise in tijden van crisis

De Covid-19 pandemie heeft een ongeziene impact op ons economisch weefsel. Bij ondernemers neemt de onzekerheid over de toekomst toe. Met advies over Corporate Finance, HR Consultancy Services, Tax Consultancy en juridisch advies ondersteunen onze experten ondernemers in deze crisis. 

 

Corporate finance

Liquiditeitsanalyse

 • uw liquiditeitsstromen in kaart brengen voor de komende jaren, maanden of weken
 • raming van uw behoeften aan liquiditeit voor de komende periode

Financiering

 • welke financieringsvorm past het best bij uw onderneming?
 • welke kredieten kunnen nog worden opgenomen?

Nazicht van uw financieel plan

 • hoe zal uw financieel plan er uitzien?
 • welke zijn de waarde-verhogende factoren waarop u kunt inzetten?

Scenario-analyse

 • achterhalen aan de hand van een gedetailleerd business plan welke factoren in welke mate een impact hebben op uw liquiditeitspositie en solvabiliteit
 • formulering van een aanpak op maat

Advies en expertise van ons Corporate Finance team? 

Vraag een afspraak

 

Juridisch advies

Vennootschapsrecht

 • we loodsen u door de alarmbelprocedure en wijzen u tijdig op aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid
 • hulp met de toepassing van de uitzonderingsmaatregelen voor algemene vergaderingen en met de notulering

Contractenrecht

 • overmacht, beëindiging van overeenkomsten, algemene voorwaarden, digitale handtekening in corona-context: wat kan en wat kan niet?

Insolventierecht

 • eerstelijnsadvies over de regelgeving inzake WCO of faillissement

Arbeidsrecht

 • welke teksten zijn nodig indien u telewerk wilt bestendigen?

E-commerce

 • snel een webshop opgezet om niet helemaal zonder omzet te vallen? we helpen u om ook de regels rond e-commerce na te leven

Advies en expertise van ons legal team? 

Vraag een afspraak

 

HR Consultancy Services

Opmaak sociale documenten

 • ondersteuning bij de opmaak (of aanpassing in het kader van heropstart) van: arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, policy occasioneel of structureel telewerk

Advisering rond arbeidsduur

 • flexibele arbeidsduurregelingen, glijdende werktijden en uurroosters, overuren
 • van verplicht naar meer uitgebreid telewerken (hoe organiseren en welke maatregelen voorzien?)
 • tijdelijke werkloosheid
 • deeltijdse arbeid, flexi-jobs, studenten
 • schuiven met vakantiedagen…

Advies steunmaatregelen

 • advies over de huidige steunmaatregelen voor zelfstandigen en werkgevers en de aanvraagprocedures ter zake
 • we volgen de komende maatregelen bij de heropstart voor u op de voet

Loonoptimalisatie

 • kunnen loon- en arbeidsvoorwaarden worden aangepast?
 • RSZ-kortingen
 • variabel verlonen (premies en bonusplannen) ; mobiliteit…

Advies en expertise van onze HR Consultants? 

Vraag een afspraak

 

Tax Consultancy

Fiscale maatregelen tot bevordering van liquiditeit

 • advies over de fiscale maatregelen tot uitstel van betaling van directe en indirecte belastingen, in functie van de verwachte liquiditeitsstromen en -behoeften
 • naast federale, gaat het ook om regionale en lokale belastingen

Fiscale advisering rond HR

 • rulingaanvraag inzake vrijgestelde thuis-werkvergoeding
 • impact van thuiswerk op internationale tewerkstelling
 • vrijgestelde voorzieningen voor herstructureringskosten
 • fiscaal interessante premies
 • impact op aandelen(optie)plannen...

Fiscale optimalisatie

 • advies over mogelijkheden tot fiscale optimalisatie op basis van de verwachte resultaten (vrijgestelde waardeverminderingen op handelsvorderingen, mogelijkheden rond fiscale consolidatie via groepsbijdrage...)
 • fiscale aspecten bij versterking solvabiliteit (bv schuldkwijtschelding, conversie van schuld in eigen vermogen)

Advies en expertise van onze Tax Consultants? 

Vraag een afspraak