Waarderen van ondernemingen

Een richtinggevende waardebepaling van een éénmanszaak, vrij beroep of onderneming door Baker Tilly zal u of uw cliënt dan sterken in uw argumentatie en onderhandelingspositie.

Vrijblijvend kennismaken?   

 Vraag een afspraak

Waarom een beroep doen op Baker Tilly?

Baker Tilly zal vanuit de theoretische methodes en een grondige doorlichting van het bedrijf, met haar kennis van zaken en ervaring, een inzicht geven in de bekomen waarden voor de specifieke situatie. Dit zal gebeuren in samenwerking met externe partners zoals onder meer de boekhouder. Daarnaast kan Baker Tilly, in overleg met deze externe partners, ook de begeleiding verzorgen gedurende het volledige traject, van het actief zoeken naar een geschikte tegenpartij tot de (juridische en financiële) begeleiding van het post-overname proces.

Waarom waarderen?

De prijs van een onderneming is wat een goed geïnformeerde koper wenst te betalen aan een goed geïnformeerde verkoper. De prijs is altijd het gevolg van een negotiatie en dus ook van subjectieve elementen zoals de specifieke positie van koper, verkoper en de onderneming in het onderhandelingsproces.

Voorafgaand aan een prijsnegotiatie is het heel waardevol om een waardebepaling van de onderneming te laten maken. Deze berekening legt immers de specifieke aandachtspunten bloot die een rol spelen in de waarde en dus de prijszetting. Dit vormt een goede basis voor een onderhandeling. Een prijsnegotiatie starten zonder waardering is vaak nefast voor het proces.

Dé waarde van een onderneming bestaat echter niet. Er zijn immers geen objectieve criteria en standaarden (of er bestaat geen allesomvattende methode) die eenduidig de waarde van een éénmanszaak, vrij beroep of onderneming kunnen vaststellen. Toch zijn er voldoende theoretische modellen die toelaten een getrouwe richtinggevende waarde voorop te stellen. In ieder geval is het zo dat een goede waardering een grondige doorlichting van de onderneming vereist, wat op zich al een prima informatiebron is in een overnameproces.

In welk kader worden bedrijfsrevisoren vaak aangesteld om een waardering te maken?

  • Aan- of verkoop van een onderneming
  • Management Buy Out / Buy In
  • Fusie of splitsing
  • Herstructurering
  • De uittreding van een aandeelhouder
  • Inbreng in of verkoop aan een onderneming
  • Opvolgingsproblematiek
  • Nalatenschap
  • Echtscheiding

Zowel voor éénmanszaken, vrije beroepen als vennootschappen.

Download de folder (pdf) "Bijkomende dienstverlening van de bedrijfsrevisor"