Juridisch advies

Zekerheid

Baker Tilly levert juridisch advies. Dit omvat een ruime waaier van rechtstakken, van vennootschapsrecht over handels- en economisch recht tot arbeidsrecht en zakenrecht. We adviseren zeer gericht en spelen in op uw concrete behoeften. We kunnen ons uw juridische omgeving snel eigen maken en u kostenefficiënt adviseren. 

 

Vrijblijvend kennismaken?

Vraag een afspraak

Ons juridisch advies kan bijdragen tot het inbouwen van de nodige zekerheden in uw bedrijf, maar vormt ook een solide basis voor de verdere uitbouw en groei van uw onderneming.

Het feit dat we deel uitmaken van het internationale netwerk Baker Tilly kan hiertoe ook een grote bijdrage leveren. Onze adviesverlening helpt u uw organisatie en uw contacten met uw stakeholders juridisch te organiseren en te optimaliseren. We hebben ervaring in complexe situaties, zoals reorganisaties, overnames en private equity. Startende ondernemingen worden door ons geholpen om hun weg te vinden en valkuilen te ontwijken. We hebben een ruim klantenbestand aan beoefenaars van vrije beroepen.

 

Een waaier aan rechtstakken

Gespecialiseerd advies

  • Vennootschaps- en verenigingsrecht, o.m. bedrijfsreorganisatie, corporate governance en corporate housekeeping, vrije beroepen, VZW en Stichting
  • Economisch- en handelsrecht
  • Verbintenissen- en contractenrecht
  • Zakenrecht, o.m. eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden
  • Arbeidsrecht

Eerstelijnsadvies

  • Mededingingsrecht
  • Administratief en milieurecht, overheidsopdrachten, Publiek-Private Samenwerking, ruimtelijke ordening, stedenbouw
  • Financieel recht

Nieuws