6% btw op afbraak en heropbouw in een afgeslankte vorm vanaf 2024

Vakartikels

De tijdelijke verlaging van 21% naar 6% btw voor afbraak en heropbouw wordt dan toch definitief verlengd. Deze regeling zal vanaf 2024 echter enkel nog van toepassing zijn voor particuliere bouwheren. Woningen opgericht en verkocht door bouwpromotoren vallen hierdoor terug op het normale tarief van 21%. Er komt wel een overgangsmaatregel voor lopende projecten. Ook de bestaande regelgeving voor de 32 centrumsteden zal worden aangepast.

Aanvankelijk konden enkel particulieren en rechtspersonen in de 32 centrumsteden genieten van 6% btw op afbraak en heropbouw. Als toenmalige coronamaatregel besloot de regering in 2021 deze verlaging, met toepassing van bijkomende sociale voorwaarden, tijdelijk door te trekken naar het volledige Belgische grondgebied. De uitgebreide maatregel bood bouwpromotoren en andere investeerders ook de mogelijkheid om woningen aan 6% op te richten en te verkopen.

Deze tijdelijke uitbreiding gold initieel voor twee jaar, dus tot eind 2022. Zij was echter al eens verlengd tot eind 2023.

In het kader van het federale begrotingsakkoord voor 2024 besliste de federale regering om deze gunstmaatregel nu definitief te verlengen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem vermeldde op zijn website de eerste krijtlijnen van de hervormde maatregel. Belangrijk hierbij is dat de voorwaarden worden aangescherpt en dat bouwpromotoren niet langer in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief.

Iedereen gelijk voor de wet

Vanaf 1 januari 2024 zou de maatregel permanent van toepassing zijn op het volledige Belgische grondgebied. Er wordt dus niet langer rekening gehouden met de 32 centrumsteden. Particuliere bouwheren die zelf hun woning laten bouwen blijven in aanmerking komen voor het gunsttarief. Ook particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen in het kader van langdurige verhuur met het oog op sociale huisvesting, kunnen nog 6% btw genieten.

Bouwpromotoren vallen definitief uit de boot

Het verlaagd tarief zal louter nog van toepassing zijn op particulieren en rechtspersonen. Dit betekent het einde van het gunstregime voor bouwpromotoren die voordien woningen en appartementen konden aanbieden aan 6% btw. Daarnaast valt ook de mogelijkheid weg om als bouwpromotor het gunsttarief toe te passen in het kader van gewone onroerende verhuur. 

Bouwpromotoren zijn de grote verliezers van de hervorming op afbraak en heropbouw.

Sociale voorwaarden

In een persbericht van minister Van Peteghem staan de volgende sociale voorwaarden:

  • Het betreft particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen, met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m², of
  • Het betreft particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen, om deze daarna langdurig te verhuren in het kader van het sociale huisvestingsbeleid. 

Voor de overige sociale voorwaarden zoals voorheen voorzien, is er nog geen definitief akkoord. Het gaat hierbij om de strikte toepassing van de notie “enige en eigen woning”.

Strengere voorwaarden bij verlaagd tarief op afbraak en heropbouw dringen vastgoedprojecten terug.

Overgangsmaatregel tot eind 2024

Voor wie al een heropgebouwde woning heeft aangekocht of nog aankoopt bij een bouwpromotor, geldt een overgangsmaatregel. Werd aan de sociale voorwaarden voldaan en werd de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning ingediend vóór 1 juli 2023? Dan blijven de oude regels van toepassing, dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.


Ook voor projecten in een van de 32 centrumsteden is een overgangsmaatregel van kracht. Hier gelden dezelfde voorwaarden, maar de uiterlijke indieningstermijn van de omgevingsvergunning wordt verlengd tot 1 januari 2024.

De essentie:

  • In 2021 werd het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak en heropbouw van toepassing voor heel België
  • In het kader van het federale begrotingsakkoord 2024 verlengde de federale regering deze maatregel definitief
  • Particuliere bouwheren die zelf hun woning laten bouwen, blijven in aanmerking komen voor het gunsttarief
  • Ook particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen in het kader van langdurige verhuur met het oog op sociale huisvesting, genieten een verlaagd tarief
  • Dit lagere btw-tarief is niet langer van toepassing op bouwpromotoren
  • Tot eind 2024 geldt een overgangsmaatregel

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Wim De Pelsmaeker, VAT Partner, Morgane De Pourcq, VAT Consultant of uw dossierverantwoordelijke. 
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.