Baker Tilly start nieuwe dienstverlening: HR Consultancy Services

Persbericht

Recent ging Baker Tilly, expert in o.m. accountancy, boekhouden, fiscaal advies, juridisch advies, bedrijfsrevisoraat, waarderingen, bedrijfsrapportering, bedrijfsoverdracht, familiale planning, successieplanning, advies Spanje.., van start met een nieuwe dienstverlening: HR Consultancy Services. De ‘war on talent’ met de daaraan gekoppelde employer branding, het behoud van goede werkkrachten en preventie op burn-out en ziekte is momenteel de eerste bekommernis van veel kmo’s. Net zoals de immer evoluerende HR-reglementering en -wetgeving.

Baker Tilly stelt echter vast dat heel wat klanten nauwelijks de tijd hebben om zich te verdiepen in deze materie en biedt hen een helpende hand om hun HR-beleid door te lichten, kosten te besparen en bij te sturen waar nodig. De belangrijkste peilers binnen de nieuwe HR Consultancy Services zijn dan ook hoofdzakelijk: een sociale audit van het HR-beleid; een screening van de sociaal-juridische arbeidsdocumenten en advies voor loonoptimalisatie; een doorlichting van de bedrijfscultuur in het kader van de work-life balance en de burn-out problematiek.

Nieuw Baker Tilly-team

“Uit ervaring weten we dat we onze klanten pas goed kunnen adviseren wanneer we ook een duidelijk zicht hebben op hun HR-beleid en bedrijfscultuur”, zegt Peter Weyers, vennoot Baker Tilly. “De expertise van het nieuwe HR Consultancy-team sluit daarom perfect aan bij de diensten die we reeds aanbieden met ons Individual Tax‘-team dat o.m. werkt op internationale tewerkstelling, loonoptimalisatie, bonusplannen en payrollcoördinatie. We worden nu voor onze klanten nog meer een one-stop-shop voor HR-diensten.” 

Het nieuwe HR Consultancy Services-team staat o.l.v. Lieven Nissens die recent werd aangetrokken als HR Consultancy Director. Na een kort intermezzo in de banksector bouwde hij ervaring op als salesmanager in de mutualiteiten en liep daarna een mooi parcours in de sector van de sociaal secretariaten, waar hij voor diverse HR-dienstengroepen verantwoordelijk was voor verschillende regio’s en departementen. “Voor Baker Tilly is hij de geknipte man. Met zijn ervaring, knowhow en de geïntegreerde samenwerking met onze andere teams kunnen we nu snel, en veel sneller dan andere dienstverleners reageren op HR-vragen en problemen van onze klanten”, vervolgt Yves Coppens, vennoot Baker Tilly.

Lieven Nissens, HR Consultancy Director, Baker Tilly

Lieven Nissens, HR Consultancy Director, Baker Tilly

Quick Scan of complete sociale audit  

De schaalgrootte van een bedrijf speelt daarbij geen rol voor Baker Tilly. Een klein bedrijf of vrij beroep hoeft ook niet bevreesd te zijn voor de kostprijs. Lieven Nissens, HR Consultancy Director: “Met onze ‘HR Quick Scan’ aan een zeer betaalbare fee kunnen we meteen zien of er zich al dan niet problemen (kunnen) voordoen, wat er kan verbeterd worden of wat prioritair moet gebeuren. We analyseren hiervoor een beperkt aantal documenten binnen het bedrijf om mogelijke risico’s te detecteren. Wil de klant op basis van onze eerste scan verder gaan met een uitgebreidere sociale audit, dan overlopen we met hem het volledige palet aan diensten”. 

Elk bedrijf heeft eigen, specifieke HR-uitdagingen naargelang zijn grootte. Voor een eenmanszaak is de eerste medewerker aanwerven altijd een belangrijke stap. Baker Tilly begeleidt hem dan met aanwervingstips, met de gangbare loon- en arbeidsvoorwaarden, info over werkgeverskortingen, overheidsverplichtingen, verzekeringen, onthaalbeleid… Een kleine onderneming heeft nood aan een sociale audit en advies over loonoptimalisatie. Voor een (middel)groot bedrijf is het doorvoeren van performance management ook heel belangrijk net als de vraag hoe werknemers na lange ziekte of burn-out terug te re-integreren op de werkplek.  

Internationale expertise 

Doordat Baker Tilly België deel uitmaakt van Baker Tilly International kan het voor elk type klant de kwaliteit en de kracht van een internationale speler combineren met het persoonlijk maatwerk en de kostprijs van een lokale speler. Dat betekent concreet dat het HR Consultancy Services-team voor werknemers van een Belgisch filiaal in het buitenland een beroep kan doen op de expertise van een lokaal Baker Tilly-kantoor.  Omgekeerd kan Baker Tilly België ook de HR-omkadering adviseren van in België opererende werknemers in opdracht voor een buitenlands bedrijf.
 

Over Baker Tilly

Baker Tilly is gespecialiseerd in accountancy, boekhouden, fiscaal advies, juridisch advies, bedrijfsrevisoraat, waarderingen, bedrijfsrapportering, bedrijfsoverdracht, familiale planning, successieplanning, advies Spanje... De groep heeft vestigingen te Aalst, Brussel, Mechelen, Melle (Gent), Soumagne en Zele en is 145 medewerkers sterk. Baker Tilly heeft de nodige slagkracht voor een optimale dienstverlening via multidisciplinaire teams, maar is tegelijkertijd kleinschalig genoeg om persoonlijk maatwerk te bieden. De kwaliteit en de kracht van een internationale speler, én de persoonlijke aanpak en prijs van een lokale speler: dat is Baker Tilly. Baker Tilly België is lid van het Baker Tilly netwerk dat tot de tien grootste van de wereld behoort en actief is in accountancy, audit, consultancy en corporate finance. Het netwerk stelt 34.713 mensen tewerk en heeft 126 leden in 145 landen.

 

BIJLAGE: HR Consultancy Services van Baker Tilly in een notendop

Sociale audit

Baker Tilly voert een audit van het sociaal-juridisch HR-beleid om mogelijke risico’s en boetes van sociale inspectie te vermijden. Met nazicht van de gehanteerde loonschalen, tewerkstellingsplannen, conformiteit collectieve arbeidsovereenkomsten…

Leeft de werkgever alle regels na? Worden de juiste arbeidsovereenkomsten opgemaakt? Is het arbeidsreglement nog wel up-to-date en aangepast aan het huidige personeelsbestand? Wordt er rekening gehouden met alle nieuwe administratieve formaliteiten rond deeltijdse arbeid? Worden alle sectorale en andere cao’s, (loonschalen, arbeidsduur…) nageleefd? Zijn de actuele opzegtermijnen correct opgenomen? Zijn de kostenvergoedingen verantwoord? Zijn de nodige documenten en policyovereenkomsten opgemaakt volgens de regels? Is er een onthaalbeleid? Zijn alle (extra) legale voordelen voor de werknemer conform de wetgeving? Wordt de loonadministratie correct uitgevoerd? Is er een plan van welzijn op het werk?   

Screening 

Sociaal-juridische documenten w.o. arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement en policydocumenten

Loonoptimalisatie: 

 • Starten met personeel, optimale verloning, (RSZ) kortingen…
 • Variabel verlonen (premies, bonusplannen…) of flexibel verlonen (de stap naar een cafetariaplan = flexibele vorm van verlonen waarbij de werknemer kiest uit een aantal voordelen om zijn loon te optimaliseren) 
 • Mobiliteit
 • (Eenvoudige) functieclassificatie

Doorlichten bedrijfscultuur in het kader van welzijnsbeleid binnen de onderneming (onthaal, work-life balance, preventie van burn-out en ziekte)

 • Onthaalbeleid 
 • Arbeidsduur: flexibele uurroosters, glijdende uurroosters, telewerk
 • Performance management: functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen…) 
 • Welzijn

Aanvullende dienstverlening  

 • Permanente ondersteuning m.b.t. vragen over sociale wetgeving en arbeidsrecht
 • Aanpak werving en selectie
 • Aanpak ontslagbegeleiding: opzeg of verbreking, onderling akkoord, medische overmacht….
 • Aanpak re-integratietraject langdurig zieken
 • Bruto-netto/loonkost

 

Niet voor publicatie:

 • Perscontact Baker Tilly: Lieven Nissens, HR Consultancy Director, l.nissens@bakertilly.be, 0491 12 71 24
 • Back up: Philip Bossuyt, Phibo Press Communication, philip@phibopress.com, 0477 24 64 43