Financiële due diligence: essentieel voor succesvolle transacties

Vakartikels

De verkoop van een onderneming is niet altijd een vooraf gepland traject. Soms staan financiële en strategische spelers onverwacht voor de deur. Daarom is het belangrijk voor ondernemers om, zelfs in stabiele tijden, de mogelijkheid van verkoop in hun achterhoofd te houden. Door proactief te handelen, verkleint u de kans op discussies tijdens het proces. Maar hoe zorgt u dat uw onderneming verkoopsklaar is? En waar liggen de uitdagingen?

In een reeks artikels nemen we u mee doorheen de verschillende cruciale fases van een kooptraject, van waardecreatie tot aan de voorverkoop. In dit artikel gaan we in op welke waarderingsmethodes er worden gebruikt bij een bedrijfswaardering. 

In een wereld die alsmaar complexer wordt, vormt financiële due diligence een van de hoekstenen voor het succesvol sluiten van een M&A-transactie. Deze kritische stap identificeert niet alleen potentiële risico's, maar maximaliseert ook waarde en biedt strategische inzichten. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van financiële due diligence. U ontdekt hoe het uw organisatie kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij een bedrijfsovername of bij het verkoopklaar maken van uw onderneming.

Wat is financiële due diligence?

Financiële due diligence betreft een grondig onderzoek en analyse van de financiële gezondheid, prestaties en risico's van een bedrijf dat betrokken is bij een transactie. Het omvat een gedetailleerde analyse van de duurzaamheid van de financiële cijfers (EBITDA, resultaat, werkkapitaal, netto-financiële schuldpositie,…), boekhoudkundige praktijken, operationele activiteiten en naleving van regelgeving. Naast een analyse van historische resultaten kunt u via een financieel due diligence-onderzoek ook toekomstige groeiperspectieven inschatten en businessplannen aftoetsen. Het hoofddoel is om potentiële kopers, investeerders, ondernemers of fusiepartners betrouwbare en bruikbare informatie te geven, waardoor zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen en risico's tot een minimum kunnen beperken. 

Waarom is financiële due diligence belangrijk?

Financiële due diligence biedt verschillende voordelen die essentieel zijn voor het succes van een transactie. De voordelen zijn eindeloos. We pikken er enkele uit:

 • Begrip van target: door de historische financiële situatie in kaart te brengen, toetst u de kwaliteit en duurzaamheid van de resultaten en krijgt de overnemer een duidelijk beeld van de evolutie van het bedrijf en de drivers van winstgevendheid.
 • Risicobeheer: via het identificeren van potentiële risico's, zoals verborgen schulden, onnauwkeurige financiële informatie of juridische complicaties, kunnen geïnteresseerde partijen passende maatregelen nemen om deze risico's te beheren of te verminderen. Dit is belangrijk, omdat bij een bedrijfsovername nu eenmaal bepaalde verplichtingen overgaan van verkoper naar koper. Wanneer deze geïdentificeerd worden tijdens het due diligence-proces, kunnen de risico’s vaak geminimaliseerd worden door garanties op te nemen in de SPA en zo de verantwoordelijkheid bij de overlater te leggen.
 • Waardebepaling: dankzij een grondige analyse van de financiële gegevens kunt u een realistische bedrijfswaardering uitvoeren, wat essentieel is bij het bepalen van de transactieprijs en onderhandelingen. Hierbij hoort een diepgaande analyse om niet-recurrente en uitzonderlijke elementen uit te sluiten die de bedrijfsresultaten in het verleden beïnvloed hebben.
 • Strategische inzichten: door diep in de financiële gegevens te duiken, krijgen kopers of investeerders waardevolle inzichten in de operationele efficiëntie, marktpositie en groeipotentieel van het over te nemen bedrijf. Hierdoor nemen ze strategische beslissingen die waarde op lange termijn toevoegen.

Due diligence is een van de hoekstenen om een M&A-transactie succesvol te sluiten.

Hoe ziet het proces van financiële due diligence er uit?

Het proces van financiële due diligence omvat verschillende fasen, waaronder:

 • Voorbereiding: in deze fase definieert u een duidelijke scope en doelstellingen, inclusief belangrijkste aandachtsgebieden en een overzicht van specialisten die nodig zijn om het due diligence-onderzoek te voeren.
 • Dataverzameling: in deze fase wordt relevante financiële documentatie verzameld, waaronder trial balances, jaarrekeningen, belastingaangiften, prognoses, operationele rapporten, budgetten en contracten.
 • Analyse: hier gebeurt een grondige analyse van de financiële gegevens om trends, afwijkingen, risico's en kansen te identificeren. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van de activa, schulden en cashflow van het bedrijf in kaart gebracht.
 • Rapportering: in een gedetailleerd rapport worden bevindingen, aanbevelingen en risico’s opgelijst die geïdentificeerd werden tijdens het due diligence-proces. Hierbij hoort ook een heldere communicatie van de bevindingen.

Door te investeren in uitgebreide due diligence kunnen partijen potentiële risico's identificeren, waarde bepalen en strategische inzichten verkrijgen.

Welke deliverables komen in beeld?

Een financieel due diligence-rapport vermeldt de volgende zaken:

 • Identificatie en toelichting van key red flags en deal breakers
 • Overzicht van de financiële situatie van het targetbedrijf
 • Inzicht in de financiële en operationele drivers van winstgevendheid
 • Kwantificering van de impact van bevindingen op de koopprijs
 • Diepgaande analyse van trends in omzet en brutomarge, met extra aandacht voor verschillende business units, klantensegmenten, prijs-volume-effecten, geografische spreiding, enzovoort
 • Analyse van het werkkapitaal en bepaling van een referentieniveau
 • Deep-dive in historische CAPEX en inschatting recurrente toekomstige CAPEX
 • Cashflowanalyse (inclusief onderscheid tussen cashflow uit dagelijkse activiteiten, financieringen en investeringen)
 • Overzicht van de lopende financieringen

Welke andere soorten due diligence bestaan er?

Naast financiële due diligence zijn er tal van andere due diligence-opdrachten die van cruciaal belang kunnen zijn bij diverse transacties. Enkele voorbeelden zijn:

 • Tax Due Diligence: een grondige analyse van de belastingpositie van een bedrijf, inclusief historische belastingaangiften, fiscale overeenkomsten, potentiële fiscale risico's en kansen voor optimalisatie, om op die manier mogelijke fiscale verplichtingen en hun impact op de transactie te identificeren.
 • Juridische Due Diligence: een diepgaand onderzoek naar de juridische structuur, contracten, geschillen, eigendomsrechten en naleving van wet- en regelgeving van een bedrijf, om potentiële juridische risico's te identificeren.
 • Sociale Due Diligence: een evaluatie van de sociale impact, arbeidspraktijken, bedrijfscultuur en reputatie van een bedrijf, om mogelijke ethische, reputatie- en personeelsrisico's te identificeren en waarde te bepalen op basis van duurzaamheidspraktijken.
 • Commerciële Due Diligence: een analyse van de markt, concurrentiepositie, klantenbestand, productportfolio en groeipotentieel van een bedrijf, om inzicht te krijgen in de commerciële levensvatbaarheid en groeimogelijkheden.
 • Operationele Due Diligence: een doorgedreven doorlichting van de operationele processen, systemen en infrastructuur van een bedrijf, gericht op het identificeren van efficiëntieverbeteringen, operationele risico's en synergiekansen.
 • Het uitvoeren van een uitgebreide due diligence, passend bij de specifieke behoeften en doelstellingen van een transactie, als essentieel instrument voor het nemen van weloverwogen beslissingen en het maximaliseren van waarde.

Conclusie

Financiële due diligence is een onmisbaar onderdeel van het M&A-proces, maar het is slechts een van de vele soorten due diligence die van cruciaal belang kunnen zijn in het kader van een overname. Door te investeren in uitgebreide due diligence kunnen partijen potentiële risico's identificeren, waarde bepalen en strategische inzichten verkrijgen. Hierdoor hebben ze alle mogelijke tools in handen om succesvolle deals te realiseren.

De essentie:

 • Financiële due diligence is een cruciale stap in het sluiten van een M&A-transactie
 • Het gaat om een grondig onderzoek en analyse van de financiële gezondheid, prestaties en risico's van een bedrijf dat betrokken is bij dergelijke transactie
 • Het omvat een gedetailleerde analyse van de duurzaamheid van de financiële cijfers, met onder meer EBITDA, resultaat, werkkapitaal, netto-financiële schuldpositie,…
 • Financiële due diligence biedt tal van voordelen, zoals een efficiënt risicobeheer, een correcte waardebepaling van het targetbedrijf en waardevolle strategische inzichten
 • Naast financiële due diligence zijn er nog andere soorten due diligence mogelijk, van tax tot operationeel

Meer weten?

In een reeks artikels nemen we u mee doorheen de verschillende cruciale fases van een kooptraject, van waardecreatie tot aan de voorverkoop.

Lees de artikelenreeks

Advies en begeleiding bij de verkoop van uw onderneming?

Wij adviseren en begeleiden u doorheen het hele traject. Van de voorbereidings-, verkoop tot de eindfase van het transactieproces. Onze experts werken samen met u een traject op maat uit. Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Wouter Bossuyt, Director Corporate Finance of uw dossierverantwoordelijke. Nog geen klant?
Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek