Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2022 gepubliceerd

Vakartikels

De nieuwe percentages voor de investeringsaftrek van toepassing voor aanslagjaar 2022 werden bekendgemaakt.

De nieuwe percentages voor de investeringsaftrek van toepassing voor aanslagjaar 2022 (boekjaren die eindigen tussen 31 december 2021 en 30 december 2022) werden op 31 maart 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: 

Eenmalige investeringsaftrek:

Investeringsaftrek voor: Natuurlijke personen Vennootschappen
Klein Groot Klein(1) Groot
Digitale investeringen 25% NVT 25% NVT
Octrooien 25% 25% 25% 13,50%
Milieuvriendelijke investeringen
voor onderzoek en ontwikkeling
25% 25% 25% 13,50%
Energiebesparende investeringen 25% 25% 25% 13,50%
Rookafzuig- of
verluchtingssystemen
25% 25% 25% 13,50%
Investeringen in beveiliging 25% 25% 25% NVT
Andere investeringen 25% 25% 25% NVT

Investeringen met betrekking tot
productie en recyclage van
herbruikbare verpakkingen van
dranken en nijverheidsproducten

NVT NVT 3% 3%
Investeringen in zeeschepen NVT NVT 30% 30%

 

(1) Enkel van toepassing voor vennootschappen die voor aanslagjaar 2022 voldoen aan de criteria van een ‘kleine vennootschap’ volgens art. 1:24, §§1-6 WVV.

Gelieve op te merken dat, wanneer een belastingplichtige opteert voor de toepassing van de 25% investeringsaftrek waar normaliter een ander percentage van toepassing zou zijn, de niet-benutte investeringsaftrek slechts voor 1 jaar overdraagbaar is. Voor de investeringsaftrek verbonden aan investeringen die werden gemaakt tussen 1 januari 2019 en 31 december 2021, wordt de overdraagbaarheid verlengd tot 2 jaar.

Gespreide investeringsaftrek:

Investeringsaftrek toegepast op
de kwalificerende afschrijvingen:
Natuurlijke personen Vennootschappen
Klein Groot Klein Groot
Milieuvriendelijke investeringen voor
onderzoek en ontwikkeling
20,50% 20,50% 20,50% 20,50%
Andere kwalificerende
investeringen(2)
10,50% 10,50% NVT NVT


(2) Enkel van toepassing wanneer de natuurlijk persoon minder dan 20 werknemers tewerkstelt op de eerste dag van de belastbare periode verbonden aan aanslagjaar 2022.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner / Gecertificeerd belastingadviseur, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.