Nieuwe autofiscaliteit: wat zijn de praktische gevolgen voor uw onderneming?

Vakartikels

Sinds 1 januari 2020 zijn nieuwe regels van kracht in de Belgische autofiscaliteit. Het aftrekpercentage van de autokosten moet berekend worden volgens een nieuwe formule én afzonderlijk per wagen. Het is belangrijk om de boekhoudkundige verwerking van uw autokosten hierop af te stemmen. 

De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2020 in een belangrijke wijziging in de fiscale behandeling van autokosten. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

  • De toepassing van een nieuwe formule om het fiscaal aftrekpercentage te berekenen
  • U moet voor elke wagen afzonderlijk het aftrekpercentage berekenen
  • Brandstofkosten zijn niet langer aan 75% aftrekbaar, maar worden onderworpen aan dezelfde aftrekbeperking als de andere kosten voor een wagen
  • Het aftrekpercentage bedraagt minimaal 50% en maximaal 100%. Voor wagens met een CO2-uitstoot van meer dan 200 g/km wordt een aftrekpercentage van 40% toegepast
  • Bestraffing voor het gebruik van fake hybride wagens.

Laat uw boekhouding toe om de gewijzigde autofiscaliteit correct op te volgen?

Fiscale aftrek bepaald op basis van nieuwe formule

In de ‘oude’ regels van aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschapsbelasting onderscheidde de wetgever 8 categorieën van aftrekpercentages, nl. 120%, 100%, 90%, 80%, 75%, 70%, 60% en 50%. Het percentage dat van toepassing was voor een voertuig, werd bepaald op basis van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van het voertuig.

Vanaf boekjaar 2020 wordt het toepasselijke fiscale aftrekpercentage van een wagen bepaald op basis van de volgende formule:

Aftrekpercentage = 120% - (0,5% x CO2-uitstoot x coëfficiënt)

Met als coëfficiënt:

  • 1 voor wagens met een dieselmotor
  • 0,90 voor wagens met een aardgasmotor (CNG) en fiscale pk minder dan 12
  • 0,95 voor alle andere wagens.

Tot eind 2020 wordt de CO2-uitstoot bepaald volgens de NEDC-norm. Vanaf 2021 zal wellicht de WLPT-norm gehanteerd worden. Dit zal in de meeste gevallen tot hogere CO2-waarden leiden.

Berekening per wagen

Voor elke wagen afzonderlijk moet u op basis van de nieuwe formule (laten) berekenen wat het fiscaal aftrekpercentage is. Op basis van dit percentage wordt de fiscale aftrek beperkt van alle kosten die betrekking hebben op die specifieke wagen. Het gaat hierbij niet alleen om aankoop- of leasingkosten, maar ook om alle kosten voor het gebruik van de wagen, zoals brandstof, verzekering, onderhoud, verkeersbelasting, enz..

In het algemeen zult u dus geen gebruik meer kunnen maken van verschillende categorieën van fiscale aftrekpercentages, aangezien elke wagen onderworpen wordt aan een ‘uniek’ fiscaal aftrekpercentage. 

Hogere administratieve kost én veelal lagere fiscale aftrek voor bestaande wagenvloot.

Dit heeft uiteraard belangrijke gevolgen voor de boekhoudkundige verwerking van de autokosten. Alle kosten die betrekking hebben op een wagen, moeten immers ook toewijsbaar zijn aan die specifieke wagen om een correcte verwerking in de aangifte vennootschapsbelasting toe te laten. Zeker voor ondernemingen met een uitgebreid wagenpark leidt dit tot extra administratieve opvolging.

Voortaan moet u dus ook kosten van brandstofverbruik toewijzen aan de relevante wagen, aangezien voor deze kosten hetzelfde aftrekpercentage van toepassing is als voor de andere autokosten.

Bestraffing voor fake hybride wagens

Wat is een fake hybride wagen? Dit is een hybride wagen met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram wagengewicht of die een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

Dergelijke wagen wordt in de nieuwe regeling fiscaal afgestraft. Concreet betekent dit dat hij een lager aftrekpercentage krijgt ten opzichte van een overeenstemmend voertuig in de klassieke brandstofvariant. 

Een uitzondering is voorzien voor hybride wagens die aangekocht werden voor 1 januari 2018. Zij behouden, ongeacht de batterijcapaciteit of CO2-uitstoot, het voordelige aftrekpercentage eigen aan een hybride wagen.

Concreet: algemene regel, maar ook uitzonderingen

kostenaftrek bepaald op basis van formule Blijven 100% aftrekbaar
Aankoop (afschrijvingen), huur of leasingkost Financieringskosten
Onderhoud en herstellingen Aanbrengen van publiciteit, reclame
Brandstofkosten Handsfreekit en installatiekosten
Verzekeringskosten Eigen parking personeel en cliënteel
Autokeuring Doorgerekende autokosten
Verkeersbelasting / BIV Tussenkomst woon-werkverkeer op fiche
Parkeerkosten  
Carwash  
Niet aftrekbare btw  
Voordeel van alle aard (-)  
Vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen (-)  

 

Wat als? Een kost niet toewijsbaar is aan een specifieke wagen...

In dat geval kan deze kost eventueel pro rata verdeeld worden over (een deel van) het wagenpark, waarbij het pro rata wordt bepaald op basis van representatieve normen. Deze verdeling kan bijvoorbeeld gebeuren op basis van de afschrijvingen of leasingkosten.

Aan de Rulingcommissie werd reeds in 2018 de vraag gesteld of op alle autokosten binnen een vennootschap hetzelfde aftrekpercentage kon worden toegepast. Bij gebrek aan wettelijke basis antwoordde de Rulingcommissie negatief op deze aanvraag.

Grenzen van aftrekbaarheid

Het aftrekpercentage voor autokosten onder het nieuwe fiscale regime bedraagt minimaal 50% en maximaal 100% (voor wagens met een CO2-uitstoot van 0 g/km). Voor wagens met een hoge CO2-uitstoot, gelijk aan of hoger dan 200 g/km, geldt een uniform aftrekpercentage van 40%.

Uit praktische berekeningen blijkt dat de ondergrens van 50% relatief snel bereikt wordt. Autokosten voor dieselwagens met een CO2-uitstoot van 140 g/km (of meer) zullen verworpen worden aan 50%. Voor benzinewagens zorgt een CO2-uitstoot van 147 g/km (of meer) voor een aftrekpercentage van 50%.

Wat voor éénmanszaken?

De nieuwe formule is ook van toepassing in de personenbelasting, met die nuance dat het resultaat van de formule aangepast kan worden voor voertuigen die aangekocht werden voor 1 januari 2018, om op die manier een fiscale aftrek te bekomen van minstens 75%. Merk op dat het aftrekpercentage dus meer kan bedragen. Voor wagens aangeschaft vanaf 1 januari 2018 geldt er geen correctie op de formule.

Voertuigen met een uitstoot van meer dan 200g CO2 per kilometer worden steeds onderworpen aan een aftrekpercentage van 40%, ongeacht de aankoopdatum.

Impact leasing of aankoop op de BIV

Tenslotte speelt ook de BIV een rol in het kostenplaatje dat aan uw bedrijfswagen kleeft. In Vlaanderen verschilt het tarief van de BIV naargelang een wagen wordt geleased of niet. In het algemeen is de verschuldigde BIV bij een geleasede wagen opmerkelijk lager.

Sinds 2016 zijn in Vlaanderen elektrische wagens vrijgesteld van BIV. Tot eind 2020 geldt dit ook voor hybride wagens met een CO2-uitstoot die lager is dan 50g CO2/km. Opgelet: de BIV-vrijstellingen gelden niet voor leasingwagens!

In Brussel en Wallonië maakt de wetgever voor de berekening van de BIV geen verschil tussen leasingwagens en andere wagens.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.