Ondernemen over de grenzen heen

Vakartikels

Belgen zijn wereldburgers. Ook in het zakendoen is de wereld hun speeltuin. Het internationale verhaal van uw onderneming kan er een zijn van vallen en opstaan, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Adviseurs met ervaring in internationale fiscaliteit en transfer pricing kunnen u immers begeleiden in uw eerste stappen richting buitenland. Ook het Baker Tilly-netwerk bewijst hier zijn nut, omdat we u van bij de start goed kunnen informeren over de lokale angels en valkuilen die u zouden kunnen hinderen in de uitbouw van uw internationale groeiplannen.

Het is geen geheim dat België een exportland is. Wereldwijd is ons land de elfde grootste exporteur voor goederen, en de dertiende voor diensten1. De stap naar grensoverschrijdende activiteiten is voor Belgische ondernemers dan ook snel gezet. Misschien soms té snel. In alle enthousiasme wordt de aanvraag van een ondernemingsnummer in het buitenland of btw-registratie soms over het hoofd gezien. In sommige landen moet u - voorafgaand aan het opstarten van uw activiteit - vergunningen aanvragen. Ook wanneer u lokaal personeel in dienst neemt, volstaat het niet om een ‘copy-paste’ te doen van de Belgische regels en ervaringen.

KMO’s die internationaal actief zijn, zijn beter presterende ondernemingen

Uiteraard wil u als ondernemer uw omzet in het buitenland verhogen. Om die reden zullen uw lokale werknemers in de meeste gevallen een commercieel profiel hebben. In de praktijk wordt soms een kantoor gehuurd dat dienst doet als uitvalsbasis van waaruit gewerkt kan worden aan de verdere uitbouw van het buitenlandse succes.

1 Bron : World Trade Organization

Dubbele belasting vermijden

Op het vlak van vennootschapsbelasting kunnen dergelijke initiatieven ertoe leiden dat de buitenlandse winst ook daar belast moet worden. Maar wat als die deel uitmaakt van uw Belgische VenB-aangifte? Wordt u dan tweemaal belast op dezelfde winst?

 Gelukkig heeft België hierover jaren geleden al afspraken gemaakt met heel wat landen, zowel binnen als buiten Europa. Deze afspraken werden in zogenaamde dubbelbelastingverdragen gegoten. Ze moeten dubbele belasting vermijden. Al moet het wel gezegd dat het niet evident is om in België betaalde belasting te recupereren wanneer een ander land beslist dat zij op basis van het verdrag heffingsgerechtigd is. Voorkomen is dus beter dan genezen, zodat u van bij de start zicht heeft op de fiscale spelregels. Hierdoor kan u dubbele belasting netjes voorkomen. 

Geen dubbele belasting, maar belasting waar de toegevoegde waarde zit. 

Deze bilaterale dubbelbelastingverdragen hebben ook als doel te vermijden dat géén belasting wordt betaald. Wereldwijd wordt een massa inlichtingen uitgewisseld met belastingdiensten van de meeste landen. En dat deze uitwisseling werkt, bleek al vaak uit de gerichte vragenlijsten die een verdere fiscale controle aankondigen. Dat blijkt ook uit het jaarverslag van de FOD Financiën: ondanks het feit dat het aantal controles daalt, tekent de overheid percentagegewijs een duidelijke stijging op in het aantal gewijzigde aangiften.

Internationale activiteiten structureren

De wijze waarop u uw internationale activiteiten structureert, is belangrijk voor de bepaling van uw lokale verplichtingen. De oprichting van een vaste inrichting, bijhuis of afzonderlijke vennootschap in het buitenland zal vooral verschillen creëren in de verplichtingen op het vlak van vennootschapswetgeving en boekhoudwetgeving, maar zal fiscaal minder van belang zijn.  

Vereenvoudigd gesteld kan u uw activiteit immers best voorstellen als een opeenvolging van stappen die waardeverhogend zijn (value chain). En logischerwijze kleeft aan elke stap in dat proces een deel van de winst. In deze simplistische voorstelling kan u fiscale correcties vermijden door in de relevante landen een deel van het resultaat te laten belasten in functie van de bijdrage die het lokale personeel leverde aan die wereldwijde winst. Omdat theorie en praktijk niet altijd eenvoudig verzoenbaar zijn, loont het om hierover van bij de start in gesprek te gaan met een adviseur die de nodige ervaring heeft in internationale fiscaliteit en transfer pricing.  

Velen gingen u voor

Uit statistieken blijkt dat KMO’s die internationaal actief zijn, tot de beter presterende ondernemingen behoren. Zorgen dat érgens, in de juiste landen, belasting wordt betaald op de winst, is één basisvoorwaarde voor een stabiele toekomst.   

U vooraf goed informeren is een andere basisvoorwaarde. Gelukkig is ook hier nuttige ondersteuning beschikbaar, in de vorm van subsidiëring en begeleiding door overheidsdiensten van ondernemers die richting buitenland lonken. De internationalisering van onze Belgische KMO’s wordt immers beschouwd als een belangrijke bron van groei voor onze economie. Ook voor fiscaal advies voor de realisatie van uw buitenlandse groeiplannen kan u subsidiëring genieten, bijvoorbeeld via de KMO-portefeuille. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.