Overgangsregeling vrijstelling verkeersbelasting en BIV voor plug-in hybride en aardgas voertuigen

Vakartikels

Sinds aanslagjaar 2016 zijn voertuigen die aangedreven worden met milieuvriendelijkere brandstoftypes tijdelijk of onbeperkt in tijd vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV).

Voor voertuigen die puur elektrisch of puur waterstof aangedreven zijn geldt er een onbeperkte vrijstelling.

Voor de plug-in hybrides (waarvan de CO2/km maximaal 50g mag bedragen) en aardgas (CNG/LNG) aangedreven voertuigen (die over niet meer dan 11 fiscale pk mogen beschikken) werd een tijdelijke vrijstelling voorzien.

De tijdelijke vrijstelling liep in beginsel tot en met 31 december 2020. Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 2021 worden dus niet langer vrijgesteld. Voertuigen die uiterlijk op 31 december 2020 ingeschreven waren, blijven vrijgesteld zolang ze op naam van dezelfde eigenaar ingeschreven blijven. In beginsel wordt deze vrijstelling automatisch toegepast. 
 

Voertuig ingeschreven na 31 december 2020 maar besteld vóór 12 oktober 2020?  
Vrijstelling aan te vragen vóór 15 januari 2021 via aanvraagformulier”

De Vlaamse overheid voorziet nu een overgangsmaatregel waarbij nieuwe voertuigen besteld vóór 12 oktober 2020, maar pas ingeschreven na 31 december 2020 alsnog van de vrijstelling kunnen genieten. Hiervoor moet u vóór 15 januari 2021 het aanvraagformulier opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst, samen met een kopie van de bestelbon die bewijst dat de bestelling gebeurde voor 12 oktober 2020.

Opmerking : Voormelde vrijstellingen gelden niet voor leasingwagens.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.