Regeerakkoord over de vergroening van het (bedrijfs)wagenpark

Vakartikels

Na een korte aankondiging in het federaal regeerakkoord van 2020 krijgt de hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit een vervolg via verschillende initiatieven van minister van Financiën Vincent Van Petegem. Tegen 2030 zouden alle bedrijfswagens volledig broeikasvrij moeten zijn. 

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem moeten we nu ingrijpen om de vooropgestelde vergroening van de mobiliteit te kunnen halen. Bedrijfswagens kunnen hiervoor een ideale hefboom zijn. Zo wil de federale regering elektrische bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijker maken in vergelijking met niet-elektrische wagens. Concreet betekent dit dat voor aankopen van bedrijfswagens vanaf 2026 enkel nog wagens met een zero-emissie (lees: 0 gram CO2 per kilometer) fiscaal aftrekbaar zullen zijn. Als gevolg hiervan vervallen niet alleen de fiscale voordelen voor benzine- of dieselwagens, maar ook voor hybride wagens. 

Voor personenwagens die worden aangekocht vόόr 1 juli 2023, blijft de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing (formule op basis van een brandstofcoëfficiënt en de CO2-uitstoot). Onder deze regeling is het minimale aftrekpercentage 50% en het maximale percentage 100% (uitgezonderd voor wagens met een CO2-uitstoot van meer dan 200 gr/km, waarbij de aftrek beperkt is tot 40%).

Om rekening te houden met bestaande leasingcontracten en reeds aangekochte wagens, voorziet de wetgever een overgangsregime. De fiscale aftrekbaarheid zal geleidelijk aan afnemen voor benzine- of dieselwagens (en ook voor hybride wagens) die aangekocht worden vanaf 1 juli 2023. Hierbij zullen de volgende maximale aftrekpercentages van toepassing zijn(*) :

  • 75% voor aanslagjaar 2026
  • 50% voor aanslagjaar 2027
  • 25% voor aanslagjaar 2028
  • Geen aftrekbaarheid meer vanaf aanslagjaar 2029 

(*) Met aanslagjaar wordt bedoeld het jaar na een inkomstenjaar, tenzij het boekjaar van de vennootschap niet gelijkloopt met het kalenderjaar. 

Personenwagens met fossiele brandstof die worden aangeschaft vanaf 1 januari 2026, hebben al vanaf de aankoop geen recht meer op een fiscale aftrek. 

Een specifieke regeling voor plug-in hybrides, aangekocht vanaf 1 januari 2023, bepaalt dat de brandstof (diesel of benzine) die wordt aangekocht voor deze wagens, steeds voor maximum 50% aftrekbaar is.

Ook voor wagens zonder CO2-uitstoot (elektrische wagens) voorziet de regering vanaf 2026 een geleidelijke afbouw. Hier zijn de volgende aftrekpercentages van toepassing voor de volledige looptijd:

  • wagen aangeschaft in 2026: 100% aftrekbaar
  • wagen aangeschaft in 2027: 95% aftrekbaar
  • wagen aangeschaft in 2028: 90% aftrekbaar
  • wagen aangeschaft in 2029: 82,5% aftrekbaar
  • wagen aangeschaft in 2030: 75% aftrekbaar
  • wagen aangeschaft in 2031: 67,5% aftrekbaar

Om de vergroening van de mobiliteit te realiseren, zet de federale regering volop in op het fiscaal aantrekkelijker maken van elektrische bedrijfswagens.

Verder hebben particulieren die thuis een laadpaal installeren, recht op een belastingvermindering van 45% op de levering, plaatsing en keuring ervan (weliswaar met een maximaal bedrag van 1.500 EUR). Deze belastingvermindering wordt jaarlijks afgebouwd (tot 30% in 2023 en 15% in 2024). 

Bedrijven die publiek toegankelijke laadpalen plaatsen, zullen de installatie voor 200% kunnen aftrekken vanaf 1 september 2021 tot eind 2022. Vanaf 2023 is een aftrek tot 150% toegestaan. 

Tenslotte wordt de tweede pijler van het mobiliteitsbudget licht aangepast. Hier gaan we niet dieper op in, omdat dit artikel focust op de fiscale aftrekbaarheid van het wagenpark.

Gelieve te noteren dat bovenstaand akkoord voorlopig nog niet in wet werd omgezet. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, Yves Coppens, Individual Tax Partner of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.