Vermindering onroerende voorheffing en bijstand bij schade ingevolge recente overstromingen in Waalse Gewest

Vakartikels

In een recent bericht gepubliceerd op de website van de FOD Financiën wordt er ingegaan op de gevolgen van de overstromingen in het Waalse Gewest en de bijstandsmogelijkheden die het Waalse Gewest en de FOD Financiën kunnen leveren.

Bij besluit van 28 juli 2021 van de Waalse Regering werden de overstromingen van 14 tot 16 juli jl. erkend als natuurramp en werden 202 Waalse gemeenten erkend als rampgebied (https://www.wallonie.be/fr/actualites/inondations-202-communes-wallonnes-reconnues-comme-calamites-naturelles#) (zie ook Belgisch Staatsblad, 3 augustus 2021, p. 77.605).    

Bij schade aan onroerende goederen gelegen in de betrokken gemeenten van het Waalse Gewest, kan er contact opgenomen worden met het Waals Gewest om bijstand aan te vragen voor de herstellingen en een vermindering van de onroerende voorheffing te bekomen. Tot 30 november 2021 kunnen er aanvragen worden ingediend bij de ‘Service régional des calamités’ voor bijstand bij de wederopbouw of herstelling.

Indien het onroerend goed dermate beschadigd is dat er een definitieve waardevermindering is ontstaan, wordt er gevraagd ook een aangifte in te dienen (aangifteformulier 43B voor afbraakwerken) bij de Administratie Opmetingen & Waarderingen van de FOD Financiën teneinde het kadastraal inkomen van het onroerend goed te laten herschatten. Bij verdere vragen kan men steeds terecht bij het Contact Center van de FOD Financiën op het nummer 0257 257 57.

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Marc De Munter, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.