Brexit: ver van uw bed show of toch niet?

Vakartikels

De Brexit-onderhandelingen waren de afgelopen maanden niet meer uit het nieuwsbeeld weg te denken. Als u al aandacht hád voor deze politieke discussies, is de kans reëel dat u intussen heeft afgehaakt. Voor een deel mogelijk vanuit een gezonde aversie voor geruzie, polarisering en onzekerheden. Wellicht ook omdat u zich geen betrokken partij voelt bij het Brexit-gebeuren.  

Brexit

Maar misschien gaan de gevolgen van een Brexit, zelfs mét akkoord, verder dan u kan vermoeden.

Hieronder alvast een paar aandachtspunten.

Sinds 23 juni 2016 zorgde de keuze vóór of tegen een exit uit de Europese Unie voor een complete verdeling van het Verenigd Koninkrijk in twee kampen.  51,9% van de Britten zag de toekomst van hun land buiten de Europese Unie, en zetten daarmee het proces in werking voor vertrek uit de EU dat in beginsel tegen 29 maart 2019 moet afgerond zijn.

Intussen werd reeds duidelijk dat onderhandelingen van dergelijke omvang wereldwijd impact hebben en daarom beter gefaseerd verlopen, gespreid over een langere periode. Wat tegelijkertijd resulteert in een langere periode van onzekerheid voor personen en ondernemingen.  Maar ook dan, of nét dan, is het belangrijk om een Brexit-plan te hebben, dat u verder kan uitwerken zodra meer details over het scheidingsverdrag bekend worden.

Hiervoor neemt u best ook volgende elementen onder de loep :

 • Heeft u in uw aankoop- of productieproces op enig vlak een link met het Verenigd Koninkrijk (“VK”)? Voor ondernemingen actief in de sector van e-commerce is dit vaak het geval.
 • Doet u voor uw diensten beroep op onderaannemers uit het VK ?
 • Houdt u goederenvoorraad aan in het VK ?
 • Kijk ook alle contracten na die gesloten werden met klanten of leveranciers uit het VK.
 • Stelt u werknemers tewerk die afkomstig zijn uit het VK?  Of omgekeerd, werken Belgische werknemers grensoverschrijdend?
 • Misschien heeft u in het verleden een UK Limited opgericht omdat de oprichting van zo’n vennootschap geen minimumkapitaal, geen notariële akte en geen financieel plan vereist, en volgens Engels recht toelaat de oprichtersaansprakelijkheid te beperken.

De impact van de Brexit is immers ruim en kan zich ondermeer laten voelen op het vlak van:

 • BTW : de BTW-regimes in de Europese landen zijn gebaseerd op gemeenschappelijke Europese richtlijnen en verordeningen.  Na Brexit zal het VK niet langer gebonden zijn door deze EU-regels en een eigen (mogelijk afwijkend) BTW-systeem ontwikkelen met impact op grensoverschrijdende transacties. Na Brexit zullen leveringen van goederen aan, door en via ondernemingen in het VK beschouwd worden als export of import (en niet langer als intracommunautaire handelingen), wat een invloed zal hebben op het toepasselijk BTW-regime, rapporteringsverplichtingen en dergelijke meer.  Ondernemingen uit het VK die als buitenlander in België een BTW-registratie aanvragen (of reeds  hebben) zullen opnieuw gebruik moeten maken van een aansprakelijk vertegenwoordiger;
 • Douaneaspecten : indien geen specifieke afspraken worden gemaakt, worden aan- en verkooptransacties tussen EU landen en het VK na Brexit onderhevig aan douanerechten; 
 • Inkomstenbelasting : binnen de vennootschapsbelasting en personenbelasting gelden vaak afwijkende (lees vereenvoudigde en/of voordelige) regels tussen EU-landen omdat deze gebaseerd zijn op Europese richtlijnen.  Zo bestaan bijvoorbeeld Richtlijnen die als doel hebben om roerende voorheffing te vermijden op grensoverschrijdende dividenden, interestbetalingen en royalty’s;
 • Softwaresystemen : ERP- en andere systemen moeten worden aangepast om met gewijzigde regimes en rapporteringen te kunnen omgaan;
 • Grensoverschrijdende herstructureringen (bv. fusies en dergelijke meer) verlopen vaak op vereenvoudigde en fiscaal neutrale wijze binnen een EU-context.  Ook deze regels zullen niet langer van toepassing zijn bij herstructureringen waarbij Belgische (of EU) én VK-ondernemingen betrokken zijn;
 • Immigratie, sociaal zekerheids- en arbeidsrecht bij grensoverschrijdende tewerkstelling: andere immigratieregels zullen de mogelijkheden voor werkgevers om personeel aan te werven in het VK om in te zetten in België (en omgekeerd) beïnvloeden.  Bij grensoverschrijdende tewerkstelling tussen België en het VK wordt de sociale zekerheid op dit ogenblik geregeld (en vereenvoudigd) door een Europese Verordening;
 • Intellectuele eigendomsrechten : gaan registraties in de EU (zoals patentbeschermingen en dergelijke meer) ook na Brexit nog bescherming bieden in het VK of zullen parallelle registraties in het VK vereist zijn om uw intellectuele eigendomsrechten ook daar te beschermen ?

U merkt het, het spectrum van regels en toepassingen, waar de gevolgen van Brexit zich kunnen laten voelen is heel breed. Door de steeds grotere mate van internationalisering van onze bedrijven is de kans ook reëel dat u op één of andere wijze banden heeft met het VK. 

Blijkt dit voor u of uw onderneming relevant te zijn?

Aarzel dan niet om ons te contacteren om uw Brexit-strategie te bespreken. Uw specifieke kennis van uw activiteit en sector in combinatie met ons inzicht in de Brexit-angels in de toepasselijke wetgeving kan u op korte termijn in de juiste start-modus zetten.

Meer lezen over Brexit, de Brexit toolkit of de AEO status (“Authorised Economic Operator”) kan u via volgende links :