Btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten: nieuwe administratieve zienswijze

Vakartikels

Recentelijk actualiseerde de btw-administratie haar standpunt aangaande het btw-tarief dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten (Circulaire 2019/C/6 van 4 april 2019). Hierbij dient met enkele wijzigingen rekening te worden gehouden.

Sinds 1 januari 2010 kunnen restaurant- en cateringdiensten genieten van het verlaagde btw-tarief van 12%. Dit geldt niet voor het verschaffen van dranken, wat aan het normale tarief van 21% is onderworpen. 

Indien voor de restaurant- en cateringdiensten een globale prijs wordt gevraagd, waarbij ook dranken worden verschaft, dan dient de prijs te worden opgesplitst, nl. 12% voor de spijzen en 21% voor de dranken. Gebeurt deze opsplitsing niet, dan dient het geheel tegen het hoogste tarief van 21% te worden belast. 

Bij de opsplitsing dient het gedeelte van de globale prijs dat moet worden toegerekend aan de verschafte dranken in principe overeen te stemmen met de prijs die de klant normaal zou moeten betalen bij een afzonderlijke afname ervan.

Van dit principe mag worden afgeweken wanneer dergelijke splitsing aanleiding zou geven tot een overwaardering van de drank ten aanzien van de spijzen. De administratie aanvaardt hierbij dat de uitsplitsing gebeurt op basis van een procentueel aandeel van de prijs van de dranken in het totaal van de prijs van elk der onderdelen (i.e. van de ‘à la carte’ prijs). 

Ter vereenvoudiging aanvaardt de administratie facultatief ook de toepassing van een coëfficiënt van 35% om het drankaandeel te bepalen voor standaard menutypes ‘all-in’ met drie of meer gangen. Het gaat hierbij om menu’s bestaande uit een aperitief, aangepaste wijnen, mineraalwater en koffie of thee. Voor andere all-in formules, waarin bijvoorbeeld ook sterke dranken en champagne of alle dranken na middernacht begrepen zijn, geldt deze coëfficiënt niet. Indien er op de menukaart een afzonderlijke prijs voor dranken wordt vermeld (bv. aangepaste wijnen, facultatief bij een bepaalde menu), dan dient de in die meerprijs begrepen btw te worden geheven tegen 21%.

Administratie aanvaardt een coëfficiënt van 35%

De prijs van het menu zonder de facultatieve dranken moet eveneens verder worden uitgesplitst wanneer in dat menu nog andere dranken zijn begrepen (bv. aperitief of koffie).

Meer info?
Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.